Svoboda

Gibanje Svoboda je politična stranka z največjim številom poslancev in poslank v zgodovini Slovenije.

Pridružite se nam lahko z izpolnitvijo spletnega obrazca za včlanitev.

Zagovarjamo spoštovanje posameznika in posameznice, močno socialno državo, ki temelji na dogovoru vseh partnerjev, prosto gospodarsko pobudo ter zagovarjanje javnega dobrega in miru. Smo vodilna sila v državi na področju energetike, zagovarjamo odločno in ambiciozno politiko na področju zelenega prehoda in varovanja okolja.

Naša vodila so svobodna in odprta družba, zaupanje v sočloveka, skupnost, državo in njene institucije. Verjamemo v spoštovanje, kulturo dialoga in odgovorno sodelovanje.

Gibanje Svoboda je liberalna stranka svobodno mislečih ljudi. Spoštujemo različnost misli in prepričanj ter različnost takšne ali drugačne usmerjenosti. Verjamemo, da si vsak posameznik zasluži svobodo odločanja in izbire, vendar se svoboda posameznika konča tam, kjer se začne svoboda drugega.

Predsednik

Predsednik Gibanja Svoboda je dr. Robert Golob, ki je tudi predsednik 15. Vlade Republike Slovenije.

Predsednik dr. Golob na prvo mesto postavlja ljudi, saj razvojne in demokratične cilje lahko dosegamo samo v zavezništvu s skupnostjo. Slovenija prihodnosti je prostor aktivnega sodelovanja državljank in državljanov pri soupravljanju javnih zadev, sodelovanja političnih strank in nevladnih organizacij, civilnodružbenih gibanj, mladih, starih in posameznikov ter posameznic s področja gospodarstva, športa, kulture, znanosti, izobraževanja …. Le povezovanje lahko vodi Slovenijo po poti demokratičnega in trajnostnega razvoja in pripomore k blagostanju njenih prebivalcev.

Za vstop v politiko se je odločil zato, ker pravi, da želi živeti v demokratični, pravni in solidarni državi. Politika ima orodje, da skupaj to tudi dosežemo.

Dr. Robert Golob  je diplomant Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1994 tudi doktoriral in eden vodilnih strokovnjakov za elektroenergetiko v Sloveniji.  

Poslanci

Poslanke in poslanci opravljajo zakonodajno, volilno in nadzorno funkcijo.

Seveda je jasno, da vsak posameznik ne more vedeti vsega. Poslanci sami raziščejo materijo, ki prihaja na klopi Državnega zbora, hkrati sodelujejo v posameznih odborih in komisijah, na voljo pa imajo tudi strokovne sodelavce, ki so v veliko pomoč pri spoznavanju tematike.

Da, poslanci sodelujejo tako z lokalnimi odbori kot tudi z regijskimi centri, saj je v njihovem interesu, da so dobro obveščeni o izzivih in priložnostih lokalnega okolja.

Gibanje Svoboda ima v poslanskih vrstah 40 poslank in poslancev, s čemer je to največja poslanska skupina v zgodovini samostojne Slovenije.

Ministri

Ministri in ministrice Svobode s svojim delom skrbijo za enakomeren razvoj države in njenih ključnih področij delovanja.

Vsako ministrstvo upravlja s svojimi družbenimi omrežji, spletno stranjo vlade, pogosto pa lahko o delu ministrstev iz kvote Svobode marsikaj izveste tudi iz komunikacije stranke Gibanje Svoboda na družbenih omrežjih in na spletni strani.

Evropa

Gibanje Svoboda je del evropske politike. Na ravni EU se povezujemo v politično skupino liberalnih strank Renew Europe.

Predstavnika stranke v Evropskem parlamentu sta Irena Joveva in dr. Klemen Grošelj. Gibanje Svoboda je del politične skupine Renew Europe.

Gibanje Svoboda se zavzema za močno, enotno in še bolj povezano Evropsko unijo, kar predstavlja tudi večjo varnost, stabilnost in blaginjo za prebivalke in prebivalce Slovenije. Zagovarjamo razvojno naravnano EU, ki v osredje svojega delovanja postavlja projekte zelene prihodnosti, tako na področju energetike kot na področju varovanja okolja.  

Naše delovanje temelji na štirih vrednotah:

  • SPOŠTOVANJE

Osnova vsakega zrelega odnosa. Usmerja nas k sprejemanju drugačnih mnenj, dopuščanju raznolikih pogledov na svet in priznavanju mnogoterih izkušenj. Za razpravljalno mizo bomo vedno poskrbeli za kulturen, dostojanstven dialog ter trdne in kakovostne kompromise.

  • SVOBODA

Temelj vsake demokratične skupnosti. Na ravni posameznic in posameznikov omogoča svobodo izbire in možnost samorealizacije. Na ravni skupnosti oziroma države zagotavlja temeljne svoboščine. Na ravni gospodarstva dovoljuje svobodno gospodarsko pobudo.

  • ODGOVORNOST

Žlahtna vez med posameznicami in posamezniki ter njihovo skupnostjo. Če smo znotraj skupnosti vsi odgovorni za svoja dejanja in se moramo soočiti z njihovimi posledicami, je država odgovorna za to, da vsem državljankam in državljanom zagotavlja priborjene pravice in svoboščine ter aktivno zagotavlja pogoje za uresničevanje enakih možnosti za vse.

  • ZAUPANJE

V sočloveka. V skupnost. V državo in njene institucije. In, nenazadnje, v lepšo skupno prihodnost.

Svoboda po Sloveniji

Gibanje Svoboda ima zelo razvejano terensko mrežo članov in članic, ki se združujejo v lokalne odbore, ti pa v regijske centre.

V lokalnem odboru so združeni člani Gibanja Svoboda iz posamezne občine, ki dobro poznajo problematiko svojega domačega okolja. 

Gibanje Svoboda ima močno in razvejano mrežo lokalnih odborov po celotni Sloveniji, ti pa so povezani v 15 regijskih centrov, ki skrbijo za koordinacijo dela lokalnih odborov iz posamezne regije Slovenije. S tem je delo lokalnih odborov učinkovitejše, lažja je izpeljava projektov, ki presegajo meje ene same občine.

Naš pogled

Kakšni so pogledi Svobode na aktualno politično dogajanje doma in po svetu? Kako poteka delo politične stranke?

Populizem ne ponuja samo lahkih rešitev, pač pa prinaša politično agendo z »rešitvami«, ki pravzaprav pomenijo nazadovanje – od položaja manjšin do položaja žensk v družbi. Zakaj? Zato, ker populizem točno tako kot vsi avtoritarni režimi vedno potrebuje sovražnika, grešnega kozla, ker sicer ne more delovati.  Gibanje Svoboda zavrača populizme vseh vrst. Izziv za politiko, ki danes oblikuje svet, je torej ta, da mora skozi demokratične procese, dogovore in sodelovanje najti rešitve, ki odgovarjajo na največje izzive našega časa.

V Svobodi spodbujamo aktivno državljanstvo mladih. Člani kluba mladih poslancev, ki mu trenutno predseduje poslanka in podpredsednica Svobode Sara Žibrat, so v zakonodajni postopek vložili predlog novele zakona o mladinskih svetih.

Gibanje Svoboda je Vlado RS pozvalo, naj prizna Palestino kot samostojno državo, saj nismo več pripravljeni spremljati morije v Gazi.