Funkcija

Ministrica za digitalno preobrazbo

Izobrazba

Doktorica znanosti

Dodatno

Finalistka izbora »Inženirka leta 2018« v Sloveniji, nominiranka za Slovenko leta 2021

Dodiplomski in podiplomski študij sem zaključila na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. 

Sem avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih publikacij s področja digitalne preobrazbe, bila sem tudi prva predsednica IEEE »Ženske v inženirstvu Slovenija«. 

V Maribor sem se preselila leta 2002, ko sem prejela štipendijo agencije Ad Futura za šolanje v programu mednarodne mature, ki ga izvaja II. gimnazija Maribor. Po diplomi sem kot mlada raziskovalka iz gospodarstva delala v podjetju Iskratel. Po zaključku doktorskega študija sem se zaposlila na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer sem delala kot izredna profesorica na Katedri za informacijsko-komunikacijske tehnologije, tam sem vodila tudi digitalno inovacijsko stičišče 4PDIH. 4PDIH je partnerstvo med Fakulteto za elektrotehniko in Skupnostjo občin Slovenije, ki ozavešča o pomenu digitalizacije, nudi podporo pri razvoju digitalnih znanj in veščin ter pomaga odločevalcem pri oblikovanju ustreznih politik za digitalizacijo. 

Od februarja 2018 do oktobra 2019 sem bila izvršna direktorica Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenija. V obdobju med letoma 2014 in 2016 sem bila direktorica zavoda RAZ:UM, ki je izvajal projekt Demola Slovenija kot del mednarodne mreže Demola, ki je bila s strani OECD in Svetovne banke priznana kot primer najboljše prakse za oblikovalce inovacijske politike. 

Koordinirala sem več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov na področju uporabe novih digitalnih tehnologij za inovacije in razvoj mest, vasi in skupnosti. Z Evropsko komisijo sem sodelovala v več različnih tematskih skupinah na temo digitalnih inovacijskih stičišč in razvoja podeželja.   

Bila sem ena od 50 žensk na vodilnih položajih na področju IKT, izbranih za udeležbo v večregionalnem projektu #HiddenNoMore (Nič več skrite): opolnomočenje žensk na področjih STEM, ki ga financira zunanje ministrstvo ZDA. 

V 15. Vladi Republike Slovenije je ministrica za digitalno preobrazbo, glasno zagovarja pomen digitalizacije. Glasno zagovarja pravice žensk v izobraževanju. Pravi, da kadar so te kršene, polovica prebivalstva ne more polno razviti svojega potenciala, kar povzroča škodo vsem.  

Sledi mi