Organizacija LYMEC (The European Liberal Youth) pod svojim okriljem združuje in povezuje 150 tisoč članov iz 59 mladinskih organizacij in podmladkov liberalnih strank po Evropi v boju za svobodo, demokracijo, človekove pravice ter enakopravnost vseh.

Ustanovljena je bila leta 1976 kot liberalno in mladinsko gibanje, ki si je prizadevalo za večjo politično aktivacijo mladih po Evropi in izboljšanje njihovega razumevanja politike.

Organizacija ima pomembno politično vlogo predvsem v združevanju podobno mislečih liberalnih organizacij ter promociji in širjenju liberalnih vrednot in interesov po Evropi. 

V sodelovanju z organizacijami članicami LYMEC s seminarji, objavo publikacij, dogodki in srečanji širi splošno razumevanje liberalnih idej med mladimi, promovira tolerantnost med različnimi kulturami in posamezniki ter stremi k večanju politične ozaveščenosti in vključenosti mladih v politično življenje. 

Gibanje Svoboda Mladi smo z marcem 2024 postali polnopravni član organizacije LYMEC. Ponosni smo, da lahko tako tudi sami sodelujemo pri krepitvi liberalnih vrednot ter si prizadevamo za boljši, svobodnejši jutri tako v Sloveniji kot v Evropi. Sodelovanje v organizaciji nam omogoča, da s somišljeniki po Evropi delimo znanje, ideje, izkušnje in dobre prakse ter tako skupaj gradimo Evropo, ki bo še močnejša in bolj povezana.  

Znotraj organizacije LYMEC ima Gibanje Svoboda Mladi tri delegate, ki se redno udeležujejo letnih kongresov organizacije. 

Pogosto zastavljena vprašanja

Gibanje Svoboda je del evropske politike. Na ravni EU se povezujemo v politično skupino liberalnih strank Renew Europe.

Preglej vsa pogosta vprašanja

Predstavnika stranke v Evropskem parlamentu sta Irena Joveva in dr. Klemen Grošelj. Gibanje Svoboda je del politične skupine Renew Europe.

Gibanje Svoboda se zavzema za močno, enotno in še bolj povezano Evropsko unijo, kar predstavlja tudi večjo varnost, stabilnost in blaginjo za prebivalke in prebivalce Slovenije. Zagovarjamo razvojno naravnano EU, ki v osredje svojega delovanja postavlja projekte zelene prihodnosti, tako na področju energetike kot na področju varovanja okolja.  

Naše delovanje temelji na štirih vrednotah:

  • SPOŠTOVANJE

Osnova vsakega zrelega odnosa. Usmerja nas k sprejemanju drugačnih mnenj, dopuščanju raznolikih pogledov na svet in priznavanju mnogoterih izkušenj. Za razpravljalno mizo bomo vedno poskrbeli za kulturen, dostojanstven dialog ter trdne in kakovostne kompromise.

  • SVOBODA

Temelj vsake demokratične skupnosti. Na ravni posameznic in posameznikov omogoča svobodo izbire in možnost samorealizacije. Na ravni skupnosti oziroma države zagotavlja temeljne svoboščine. Na ravni gospodarstva dovoljuje svobodno gospodarsko pobudo.

  • ODGOVORNOST

Žlahtna vez med posameznicami in posamezniki ter njihovo skupnostjo. Če smo znotraj skupnosti vsi odgovorni za svoja dejanja in se moramo soočiti z njihovimi posledicami, je država odgovorna za to, da vsem državljankam in državljanom zagotavlja priborjene pravice in svoboščine ter aktivno zagotavlja pogoje za uresničevanje enakih možnosti za vse.

  • ZAUPANJE

V sočloveka. V skupnost. V državo in njene institucije. In, nenazadnje, v lepšo skupno prihodnost.