Funkcija

Ministrica za zdravje

Izobrazba

Doktorica znanosti

Dodatno

Verjame v javno zdravstvo

Po osnovni izobrazbi sem ekonomistka, doktorirala sem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 2008 z naslovom Vpliv kvalitete življenja na postavljanje prioritet in na učinkovitost alokacije sredstev v zdravstvu

V svoji karieri sem delala kot raziskovalka in znanstvena svetovalka na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani (IER), kjer sem se ukvarjala s področjema zdravja in dolgotrajne oskrbe.

Bila sem predsednica Znanstvenega sveta IER, predavateljica na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije v Mariboru in članica Strateškega sveta za zdravstvo predsednika vlade.

Delala sem tudi kot svetovalka ministra za zdravje in generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Moja strokovna področja so merjenje izidov zdravljenja, razvoj in definiranje kazalnikov kakovosti v zdravstvu in na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave.

Moje širše področje delovanja pa je financiranje zdravstvenega varstva, zdravstveno zavarovanje in vrednotenje zdravstvenih tehnologij.

Preden sem bila 13. oktobra 2023 imenovana za ministrico za zdravje Republike Slovenije, sem opravljala funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje. 

 

V 15. Vladi Republike Slovenije je Valentina Prevolnik Rupel od 13. oktobra 2023 ministrica za zdravje. Je zagovornica javnega zdravstvenega sistema