Funkcija

Minister za vzgojo in izobraževanje

Izobrazba

Doktor znanosti

Dodatno

Prvi doktorand koprske pedagoške fakultete

Diplomiral in magistriral sem na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, doktorski študij sem zaključil leta 2011 na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. 

Moja strast je matematika. Po diplomi sem poučeval matematiko in računalništvo na Srednji gradbeni šoli v Ljubljani, od leta 1985 do leta 2003 sem bil zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Od leta 2003 sem bil zaposlen na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, nazadnje kot redni profesor za didaktiko matematike.

Od leta 2005 do leta 2019 sem bil prodekan za študijske zadeve Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, od leta 2019 do leta 2022 sem bil prorektor za študijske zadeve Univerze na Primorskem.

Od  leta 1985 do leta 2012 sem bil član upravnega odbora Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Več kot 25 let sem vodil matematična tekmovanja za srednješolce v Sloveniji.

Od leta 1992 do leta 1998 sem bil odgovorni urednik revije Matematika v šoli, ki je osrednja revija za področje didaktike matematike v Sloveniji.

Od leta 2009 do leta 2021 sem predsedoval Predmetni komisiji za matematiko za nacionalne preizkuse znanja, od leta 2020 pa sem bil član Državne komisije za splošno maturo. 

Sodeloval sem v različnih projektih s tematiko o izboljšanju kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, ukvarjal sem se zlasti z razvojem sodobnih modelov poučevanja in učenja matematike. 

V 15. Vladi Republike Slovenije pod vodstvom Roberta Goloba opravlja funkcijo ministra za vzgojo in izobraževanje. Verjame, da bomo skupaj našli pravo pot in odgovorili na vprašanje, kakšen vzgojno-izobraževalni sistem si želimo in potrebujemo.