Združujejo nas evropske vrednote liberalne demokracije, osebne svobode, vladavine prava in vera v to, da je lahko zgolj močna in še bolj povezana Evropa kos izzivom sedanjosti in prihodnosti.      

Renew Europe je liberalna, proevropska politična skupina v Evropskem parlamentu. Nastala je leta 2019 kot naslednica skupine ALDE.

V svojem delovanju se osredotoča na zagovarjanje in promocijo temeljnih vrednot Evropske unije, zavzemanju za mir, svobodo, boj proti podnebnim spremembam, ureditvi migrantske problematike, vlaganju v trajnostno, zeleno prihodnost ter za še močnejšo Evropsko unijo, ki bi države članice še tesneje povezala, navzven pa delovala enotno in z enim glasom.   

Ekonomsko prosperiteto državljank in državljanov Evropske unije lahko zagotovimo zgolj z opolnomočenjem ter zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo in razvoj vsakega posameznika.

Renew Europe v ospredje svojih prizadevanj postavlja digitalni in zeleni prehod ter podporo malim in srednjim podjetjem, ki predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva.  

V Evropskem parlamentu nas v skupini Renew Europe trenutno zastopata evropska poslanca Irena Joveva in dr. Klemen Grošelj.  

Pogosto zastavljena vprašanja

Gibanje Svoboda je del evropske politike. Na ravni EU se povezujemo v politično skupino liberalnih strank Renew Europe.

Preglej vsa pogosta vprašanja

Predstavnika stranke v Evropskem parlamentu sta Irena Joveva in dr. Klemen Grošelj. Gibanje Svoboda je del politične skupine Renew Europe.

Gibanje Svoboda se zavzema za močno, enotno in še bolj povezano Evropsko unijo, kar predstavlja tudi večjo varnost, stabilnost in blaginjo za prebivalke in prebivalce Slovenije. Zagovarjamo razvojno naravnano EU, ki v osredje svojega delovanja postavlja projekte zelene prihodnosti, tako na področju energetike kot na področju varovanja okolja.  

Naše delovanje temelji na štirih vrednotah:

  • SPOŠTOVANJE

Osnova vsakega zrelega odnosa. Usmerja nas k sprejemanju drugačnih mnenj, dopuščanju raznolikih pogledov na svet in priznavanju mnogoterih izkušenj. Za razpravljalno mizo bomo vedno poskrbeli za kulturen, dostojanstven dialog ter trdne in kakovostne kompromise.

  • SVOBODA

Temelj vsake demokratične skupnosti. Na ravni posameznic in posameznikov omogoča svobodo izbire in možnost samorealizacije. Na ravni skupnosti oziroma države zagotavlja temeljne svoboščine. Na ravni gospodarstva dovoljuje svobodno gospodarsko pobudo.

  • ODGOVORNOST

Žlahtna vez med posameznicami in posamezniki ter njihovo skupnostjo. Če smo znotraj skupnosti vsi odgovorni za svoja dejanja in se moramo soočiti z njihovimi posledicami, je država odgovorna za to, da vsem državljankam in državljanom zagotavlja priborjene pravice in svoboščine ter aktivno zagotavlja pogoje za uresničevanje enakih možnosti za vse.

  • ZAUPANJE

V sočloveka. V skupnost. V državo in njene institucije. In, nenazadnje, v lepšo skupno prihodnost.