Funkcija

Minister za naravne vire in prostor

Izobrazba

Diplomirani inženir krajinske arhitekture

Dodatno

Prejemnik nagrade za življenjsko delo Društva krajinskih arhitektov Slovenije.

Po izobrazbi sem diplomirani inženir krajinske arhitekture. Skozi svojo poklicno pot sem deloval na številnih področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem in urejanjem krajine. Med drugim sem bil direktor Zavoda Republike Slovenije za prostorsko planiranje, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za naravne vire in prostor in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Bil sem predsednik uprave Imos Holding d. d. in direktor projekta novega stanovanjsko poslovnega naselja Unipark Ljubljana. Na Ministrstvu za finance sem bil vodja projekta prenove sistema obdavčitve nepremičnin, do imenovanja na funkcijo ministra Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) sem bil na MNVP državni sekretar. Še pred imenovanji na funkciji sem delal v Sektorju za prostorsko in tehnično pripravo projektov pri družbi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 

V funkciji državnega sekretarja sem aktivno sodeloval s Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, kjer sem s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispeval k oblikovanju ukrepov in rešitev na področjih, ki sodijo v pristojnost ministrstva.   

Ne moremo se delati, da podnebnih sprememb ni. Poplave in suše bodo vse pogostejše, na kar se moramo ustrezno pripraviti. Potreben je družbeni konsenz.« Jože Novak je v 15. Vladi Republike Slovenije minister za naravne vire in prostor.