Vrednote so temelj programa in vizije Gibanja Svoboda. Iz vrednot nastanejo politike, ki jih Gibanje udejanja v praksi, zagovarja in ščiti.

Najpomembnejša vrednota je svoboda, ki jo udejanja gibanje. Svojo politiko gradimo na vključevanju in spoštovanju. Skupaj gradimo skupnost ljudi, ki s sprejemanjem odgovornih odločitev oblikuje sedanjost in prihodnost države.

Demokracija, spoštovanje, vključenost, svoboda izbire, socialna država in enake možnosti za vse so v središču vsakokratnih premislekov ob sprejemanju zakonodaje in predpisov tako na državnem kot lokalnem nivoju.  

Vrednota

Svoboda

Svoboda je najpomembnejša in temeljna vrednota. Svoboda mišljenja, svoboda odločanja, svoboda idej, svoboda vključevanja, svoboda do gibanja, vključenosti, svoboda skupnosti, svoboda posameznika in posameznice, svoboda ekonomske pobude. 

Ideje

Vključevaje

Posameznik

Vrednota

Gibanje

Gibanje udejanja svobodo. Gibanje je izmenjava idej, zamisli, izkušenj, nastalih v civilni družbi za utrditev demokracije in demokratičnih vrednot. Gibanje je temelj nove politike, ki k sodelovanju vabi vse prebivalke in prebivalce Slovenije. 

Programski odbori

Lokalno

Sodelovanje

Vrednota

Spoštovanje

Spoštovanje zagotavlja človekovo dostojanstvo. Spoštovanje sebe, spoštovanje drugega in spoštovanje skupnosti vodi do socialno pravične, solidarne, svobodne, sodelujoče in odprte družbe. Način in volja za boljši jutri obstajata. 

Dostojanstvo

Družba

Socialna pravičnost

Vrednota

Vključenost

Vključenost pomeni slišanost, spoštovanje drugega in sodelovanje. Vključenost povezujemo z gibanjem in je del svobode. Vključenost prinaša sodelovanje politike, stroke in civilne družbe, krepitev strokovnih argumentov, ki so podlaga za informirano odločanje.   

Sodelovanje

Trajnost

Argumenti

Vrednota

Skupnost

Skupnost gradimo posamezniki in posameznice, ki si delimo vrednote Gibanja Svoboda. Skupnost prinaša zavezništvo. Medgeneracijsko zavezništvo je naš družbeni dogovor in je zato ključno za nemoteno delovanje skupnosti. 

Konsenz

Zavezništvo

Stabilnost

Vizija do leta 2030

V kakšni Sloveniji želimo živeti v letu 2030?

Vizija 2030 predstavlja vizijo Slovenije, kot jo vidimo članice in člani ter podpornice in podporniki Gibanja Svoboda.

Preberite več o naši viziji

Skupnost

Medgeneracijsko zavezništvo

Vzgoja, izobraževanje, visoko šolstvo, znanost in šport

Zeleni preboj

Zdravje