Podnebne in demografske spremembe, migracije, spremenljivost trga dela, ki ga vse bolj zaznamujejo digitalizacija, nove tehnologije in potreba po nenehnem razvijanju novih znanj in veščin ter vse bolj zaostrene varnostne razmere v naši okolici.

To je zgolj nekaj izmed množice izzivov, na katere moramo znati poiskati odgovore ter tako zagotoviti varen, trajnosten in vključujoč razvoj naše družbe.

Stebri programa predstavljajo temelje našega delovanja, odražajo naše vrednote in vizijo družbe, ki bo na vse te izzive zmožna odgovoriti.

Stebri programa Gibanje Svoboda

Zavezništvo med generacijami je temelj za prenos znanja za varno, zdravo in zeleno prihodnost prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Močne in povezane skupnosti

Sodobna skupnost je postavljena pred zahtevne naloge, zato morajo biti njene demokratične institucije in nosilci oblasti sposobni definirati in reševati ključne probleme. Gibanje Svoboda zagotavlja politično stabilnost in zaupanje v institucije.

Preberi več

Zavezništvo med generacijami

Sodobna skupnost je postavljena pred zahtevne naloge, zato morajo biti njene demokratične institucije in nosilci oblasti sposobni definirati in reševati ključne probleme. Gibanje Svoboda zagotavlja politično stabilnost in zaupanje v institucije.

Preberi več

Opolnomočenje prek znanja in veščin

Sodobna skupnost je postavljena pred zahtevne naloge, zato morajo biti njene demokratične institucije in nosilci oblasti sposobni definirati in reševati ključne probleme. Gibanje Svoboda zagotavlja politično stabilnost in zaupanje v institucije.

Preberi več

Samozavestna zelena politika

Sodobna skupnost je postavljena pred zahtevne naloge, zato morajo biti njene demokratične institucije in nosilci oblasti sposobni definirati in reševati ključne probleme. Gibanje Svoboda zagotavlja politično stabilnost in zaupanje v institucije.

Preberi več

Zdravje, dostopno vsem

Sodobna skupnost je postavljena pred zahtevne naloge, zato morajo biti njene demokratične institucije in nosilci oblasti sposobni definirati in reševati ključne probleme. Gibanje Svoboda zagotavlja politično stabilnost in zaupanje v institucije.

Preberi več

Varna in trajnostna energetska prihodnost

Sodobna skupnost je postavljena pred zahtevne naloge, zato morajo biti njene demokratične institucije in nosilci oblasti sposobni definirati in reševati ključne probleme. Gibanje Svoboda zagotavlja politično stabilnost in zaupanje v institucije.

Preberi več