Izberite enega od kontaktnih obrazcev in pošljte nam sporočilo.

Ulica (začasni naslov) Pošna ševilka (Začasni naslov) Kraj (Začasni naslov)
Izobrazba/strokovni znanstveni naziv Stopnja končane izobrazbe Poklic/Zaposlitev: Zaposlitev (trenutni delodajalec): Poklic: Priporočilo 1: Priporočilo 2:

* Priporočitelj je lahko samo oseba, ki je že član stranke Gibanje Svoboda. V kolikor osebe ne poznate, polje pustite prazno.

Datum izpolnitve pristopne izjave:
  • Osebni podatki

  • Opišite zakaj želite biti član oz. članica izbranega delovnega telesa

  • Opišite zakaj želite biti član oz. članica izbranega delovnega telesa

  • Opišite zakaj želite biti član oz. članica izbranega delovnega telesa

  • Seznanjam se, da bo Gibanje Svoboda moje podatke (ime, priimek, telefon, email, življenjepis) uporabila za lažjo organizacijo programskih odborov.
Soglasje o donaciji za delovanje stranke Gibanje Svoboda
EUR

Izjavljam, da bom skladno z zakonom, ki ureja politične stranke, in Pravilnikom o članarinah in drugih prispevkih stranke Gibanje SVOBODA kot fizična oseba.

PROSTOVOLJNO PRISPEVAL

stranki Gibanje SVOBODA finančna sredstva. 


Sredstva bom bom nakazal/-a v korist stranke Gibanje Svoboda iz svojega osebnega bančnega računa, na poslovni račun stranke.

Hkrati izrecno izjavljam, da dovoljujem uporabo podatkov za vodenje evidence plačila prostovoljnih prispevkov stranke skladno z Zakonom o političnih strankah (ZPoIS) in Pravilnikom o plačevanju članarine in dodatnih prispevkov, ki ga je sprejel Svet stranke, ob upoštevanju določil Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).


Prispevek posamezne fizične osebe ne sme v tekočem letu, v skupnem znesku presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače.

V letu 2022 je dovoljeno prostovoljno prispevati:
  • Mesečni znesek v višini: 2.085,39 EUR
  • Letni znesek v višini: 20.859,30 EURZa izvedbo donacije morate imeti državljanstvo Republike Slovenije.