Funkcija

Minister za obrambo

Izobrazba

Univerzitetni diplomirani igralec

Dodatno

Doštudiral pri profesorju Borisu Cavazzi

Po zaključku študija na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo sem se kmalu srečal z RTV Slovenija, kjer sem se leta 2005 zaposlil kot novinar-urednik. 

Zdravstvo, gospodarstvo in zagotavljanje nacionalne varnosti so bila področja, ki sem jim  kot predsednik vlade – v dialogu s socialnimi partnerji in stanovskimi združenji – namenjal posebno pozornost. 

Ko bo naslednjič ujma, bo Slovenska vojska spet na terenu, skupaj z gasilci in Civilno zaščito in bo pomagala na polno.

Leta 2010 sem bil izvoljen za župana Občine Kamnik in župansko funkcijo opravljal dva mandata. 17. avgusta 2018 sem postal predsednik Vlade RS, prvo manjšinsko vlado v zgodovini Slovenije pa sem vodil od 13. septembra 2018 do 13. marca 2020. 

Vlada, ki sem jo vodil, je leta 2019 pripravila Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti RS, ki jo je sprejel državni zbor. Prav tako je na moj predlog minister za obrambo pripravil Belo knjigo o obrambi. Vlada je z dodatnimi finančnimi sredstvi obrnila trend padanja obrambnih izdatkov, povečala investicije v opremo, oborožitev, usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske ter vojaško infrastrukturo s ciljem izgradnje zmogljivosti, ki so uporabne tako za civilne (zaščita in reševanje) kot vojaške namene. 

Od marca 2020 sem vodil stranko LMŠ. 

Marjan Šarec je v 15. Vladi Republike Slovenije pod vodstvom Roberta Goloba minister za obrambo.