Funkcija

Minister za javno upravo

Izobrazba

Univerzitetni diplomirani ekonomist z magisterijem iz organizacije in poslovodenja.

Dodatno

Magistriral je z nalogo  Uresničevanje učeče se organizacije

Svoje delovne izkušnje sem pridobival na različnih delovnih področjih. Več let sem bil zaposlen v SPL Ljubljana, kjer sem od leta 1984 pa do maja 2010 opravljal različne funkcije. Med drugim sem bil kot pomočnik direktorja tehničnega sektorja zadolžen za nadzor in koordiniranje naložb na objektih v lasti naročnikov in direktor sektorja upravljanja nepremičnin. Leta 1994 sem bil imenovan za predstavnika vodstva za sistem kakovosti po ISO 9001. 

Naša skupna zaveza je, uporabnikom upravnih storitev zagotoviti nemoten, dostopen in kakovosten servis, ki ga bodo nudili zadovoljni zaposleni.

Vodil sem projekte na področju informacijske podpore procesom, projekt elektronskega zajema dokumentacije in izdelavo spletnega portala za podporo poslovanju. Leta 2010 sem zaposlitev nadaljeval na takratnem Ministrstvu za okolje in prostor in pozneje kot vršilec dolžnosti direktorja Inštituta za vode Republike Slovenije. Aprila 2011 sem postal generalni direktor SPL, kjer sem funkcijo opravljal do leta 2019. Bil sem tudi član nadzornega odbora Sklada za razgradnjo NEK, član upravnega odbora in skupščine GZS ter predsednik upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami. 

Zelo dobro poznam delovanje državne uprave. Izkušnje na tem področju sem pridobil tudi na Upravni enoti Litija, kjer sem bil od leta 2020 do leta 2022 načelnik. Z zadnjim sklicem sem postal poslanec Državnega zbora. 

 

Ministrstvo za javno upravo, ki ga vodi Franc Props, si prizadeva za pregledno in enostavno zakonodajo, s katero bi preprečevali nastanek novih administrativnih bremen.