Funkcija

Minister za finance

Izobrazba

Univerzitetni diplomirani ekonomist

Dodatno

Podpredsednik vlade

10 let sem vodil lastno svetovalno podjetje, ki se ukvarja s svetovanji pri finančnem in poslovnem prestrukturiranju (pretežno družb v težavah), analizi poslovnih modelov, prevzemih in združevanjih podjetij, pridobivanju različnih dovoljenj ter kadrih. 

Sam bi si želel, da bi se vsa politika in širša javnost zavedali, kako pomembno je, da imamo na področju javnih financ stabilno politiko.

Vključen sem bil v vrsto projektov bank in drugih finančnih institucij. Sodeloval sem v številnih projektih prestrukturiranja, z različnimi vlagatelji, kot so banke, finančni skladi, fizične osebe, država in podobno. Poleg tega sem opravljal številne vodstvene in nadzorne funkcije. Bil sem predsednik upravnega odbora Save, d. d., predsednik nadzornega sveta Save Turizem, d. d., in član upravnega odbora Združenja nadzornikov Slovenije. 

V preteklosti sem bil tudi predsednik nadzornih svetov Vegrada, d. d., (zadnjih 10 mesecev pred stečajem družbe) in Intereurope, d. d., ter član nadzornega sveta Merkur trgovina, d. d. 

Bil sem prokurist Trima, d. d. in dve leti predsednik uprave Adrie Airways, d. d., ki je v času mojega predsedovanja uspešno zaključila finančno prestrukturiranje ter začela izvajati restriktiven, a zelo ambiciozen načrt operativnega prestrukturiranja. Adrio sem zapustil zaradi različnih pogledov z nadzorniki glede strategije ter ukrepov prestrukturiranja in njihove intenzitete. 

Pred tem sem bil član in nato predsednik uprave Mineral, d. d., kjer sem med finančno krizo, ki je še posebej močno prizadela gradbeništvo, podjetje vodil skozi prisilno poravnavo od roba stečaja do dobičkonosnosti.

Od 1. junija 2022 v 15. slovenski vladi pod vodstvom Roberta Goloba opravlja funkcijo ministra za finance. Na zaslišanju na pristojnem odboru dne 30. maja 2022 je izpostavil, da je lahko kriza tudi priložnost ter da se bo zavzemal za ponovno vzpostavitev povezave med davčno in socialno politiko.