Funkcija

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Izobrazba

Doktor znanosti

Dodatno

Zavzema se za družbo znanja

Diplomiral, magistriral in doktoriral sem na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.  

Sem redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od leta 2011 do leta 2013 sem bil prodekan za pedagoško delo, od leta 2013 do leta 2017 dekan fakultete, od leta 2017 do leta 2021 pa rektor Univerze v Ljubljani.  

V devetdesetih letih sem bil na izpopolnjevanju v Siemensovem oddelku za prenos in razdelitev električne energije v Erlangnu v Nemčiji. Leta 2001 sem bil gostujoči profesor na University of Manitoba v Winnipegu v Kanadi. 

Sem nosilec številnih domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektov. Leta 2009 sem skupaj s partnerji ustanovil eno prvih odcepljenih podjetij Univerze v Ljubljani. Na povabila sem predaval na University of Manitoba, University of Manchester, University of Alberta, Sichuan University in drugod. 

Od leta 2006 do leta 2017 sem bil predsednik programskega sveta Tehnološke platforme za pametna omrežja. Bil sem eden od pobudnikov ustanovitve in prvi predsednik Rektorskega foruma univerz jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana, v letu 2020 sem bil prvi predsednik evropske univerzitetne zveze EUTOPIA. 

Igor Papič se zavzema za družbo, ki temelji na znanju, in za pospešen prenos znanja iz akademskega okolja v vsakdanje življenje, kar je osnovni pogoj za uspešen razvoj Slovenije v naslednjih desetletjih. V 15. Vladi Republike Slovenije je minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije.