Učeča se družba je zagotovilo za prihodnost in odločitve, ki bodo temeljile na znanju. Z učenjem je povezana radovednost, z njo pa radoživost duha.

Mladi morajo imeti enakovredne pogoje za dostop do izobraževanja in znanja, iskanje znanja pa naj postane vseživljenjska naloga. Vedenje osmisli življenje.

Zdrav duh v zdravem telesu niso le prazne besede, pač pa je negovanje telesne moči in splošnega dobrega počutja pravica vsakega posameznika in posameznice, ne glede na to, ali gre za rekreativno dejavnost ali za profesionalni šport. Spodbujamo športno aktivnost!

Vrtec in osnovna šola sta kališče spoštljive, odprte, trajnostne družbe.

Naši najmlajši potrebujejo znanje za prihodnje izzive, zato moramo obstoječe programe obogatiti z vsebinami o ogroženosti planeta, zeleni ekonomiji, človekovih pravicah ter sodelovanju in solidarnosti.

Preberi več

Vsak dijak si zasluži kvalitetno šolo, ne glede na to, ali obiskuje gimnazijo ali poklicno šolo.

S stimulativnim plačilom zaposlenih v srednjih šolah in zagotovitvijo ustreznih laboratorijev ter dijaških domov želimo bistveno dvigniti kakovost vseh srednjih šol.

Preberi več

Znanost in akademsko udejstvovanje na terciarni ravni ne smeta ostajati na stranskem tiru.

Zagotovili bomo ustrezno financiranje in organizacijo visokega šolstva, naslovili problematiko bivalnih kapacitet za študente, omogočili lažje kroženje znanja ter povezovanje visokotehnoloških podjetij z visokim šolstvom.

Preberi več

Šport je pomemben del življenja in je nujen za naš obstoj.

Potrebno je povečati financiranje za namene športa in vpeljati mehanizme, s katerimi bomo lahko Slovenijo oglaševali kot zeleno destinacijo s športnim turizmom.

Preberi več

Ostali stebri programa Gibanja Svoboda

Zavezništvo med generacijami je temelj za prenos znanja za varno, zdravo in zeleno prihodnost prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Močne in povezane skupnosti

Preberi več

Zavezništvo med generacijami

Preberi več

Samozavestna zelena politika

Preberi več

Zdravje dostopno vsem

Preberi več

Varna in trajnostna energetska prihodnost

Preberi več

Vizija do leta 2030

V kakšni Sloveniji želimo živeti v letu 2030?

Vizija 2030 predstavlja vizijo Slovenije, kot jo vidimo članice in člani ter podpornice in podporniki Gibanja Svoboda.

Preberite več o naši viziji

Skupnost

Medgeneracijsko zavezništvo

Vzgoja, izobraževanje, visoko šolstvo, znanost in šport

Zeleni preboj

Zdravje

Vrednote Svobode

Stremimo k vrednotam, ki so sočloveku sprejemljive

Naša vodila so svobodna in odprta družba, zaupanje v sočloveka, skupnost, državo in njene institucije. Verjamemo v spoštovanje, kulturo dialoga in odgovorno sodelovanje.

Preberite več o vrednotah

SVOBODA

Ideje, vključevanje, posameznik

VKLJUČENOST

Sodelovanje, trajnost, argumenti

GIBANJE

Programski odbori, lokalno, sodelovanje

SKUPNOST

Konsenz, zavezništvo, stabilnost

SPOŠTOVANJE

Dostojanstvo, družba, socialna pravičnost