Osebno zdravje in zdravje družbe kot celote sta naš cilj, ki pa ga ne bomo dosegli brez skupnih prizadevanj. Fizično zdravje posameznika in posameznice se tesno prepleta s stanjem duha – tako v individualnem kot družbenem smislu.

Zdravje družbe določajo medosebni odnosi, ti pa takrat, ko temeljijo na medsebojnem spoštovanju in priznavanju, gradijo svobodnega duha, odpornega proti anomalijam vsakdana.

Zdravje je precej več kot samo odsotnost bolezni, ampak če ta vendarle pride, mora imeti vsak bolnik in bolnica na voljo vse možnosti za ozdravitev. Zdravstveni delavci in tisti, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami, so spoštovani zaradi svojega znanja in predanosti.

Kaos upravljanja epidemije se ne sme ponoviti.

Epidemija je prizadela vse aspekte naše družbe. Prizadevali si bomo spremeniti spodrsljaje v uspehe in koristne izkušnje, ki bodo podlaga za izboljšanje in učinkovitejše soočanje s podobnimi situacijami v prihodnje.

Preberi več

Odpraviti moramo škodljive posledice Covid-19, nastale zaradi nedostopnosti zdravstvenih storitev.

Optimizacija interventnega zakona o zdravstvu je ključna za učinkovit, dostopen in kakovosten zdravstveni sistem v naši državi.

Preberi več

Vsi pacienti si zaslužijo pravično in strokovno obravnavo.

Pacientove pravice želimo varovati z ustanovitvijo urada za varstvo pacientovih pravic. Za vse brez zavarovanja bomo uredili primerno zdravstveno obravnavo. Za bolnike z redkimi boleznimi načrtujemo oblikovanje sklada za izjemne primere.

Preberi več

Zadovoljni in motivirani zdravstveni delavci so temelj dobrih zdravstvenih storitev.

Določili bomo minimalne pogoje dela medicinskega osebja in poenotili informacijske sisteme v zdravstvenih organizacijah. Posebno pozornost bomo namenili optimizaciji rabe medicinske opreme. Naše vodilo bo dvig kakovosti vseh zdravstvenih storitev.

Preberi več

Zdravje ne sme imeti cene.

Izboljšati želimo obračunavanje zdravstvenih storitev in poskrbeti za ustrezen nadzor s strani ZZZS. Naš zdravstveni sistem potrebuje tudi ustrezno stopnjo javnega financiranja za izvedbo investicij ter izboljšanja kakovosti obravnav.

Preberi več

Zdravstveni kader potrebuje dostojno plačilo in primerne pogoje dela.

Zdravstvenim delavcem moramo zagotoviti dostojno plačilo in boljše delovne pogoje. Poseben poudarek bomo dali temeljem našega zdravstva: kadrovsko štipendiranje dijakov medicinske nege ter študentov v zdravstvu in izboljšanju pogojev dela družinskih zdravnikov.

Preberi več

Potrebujemo reorganizacijo vseh ravni zdravstvenega sistema.

Poskrbeli bomo za učinkovitejše vodenje zdravstvenih zavodov ter profesionalizacijo njihovega upravljanja. Naročanje medicinskega materiala mora postati bistveno preglednejše.

Preberi več

Dolgotrajna oskrba je ključna za aktivne starajočo se družbe.

Urediti moramo mrežo domov za starejše ter poskrbeti za jasno ločnico med dolgotrajno oskrbo (skrb za starajočo se populacijo) ter geriatrijo (skrb za akutno bolne starejše).

Preberi več

Nihče ne sme trpeti zaradi neozdravljive bolezni.

Paliativna oskrba mora postati dostopnejša, kar želimo urediti tudi s posebnimi mobilnimi ekipami. Zagotoviti moramo tudi primernejše vrednotenje paliativne oskrbe in psihološko pomoč svojcem, ki so vključeni v te programe.

Preberi več

Duševno zdravje ni tabu, ampak pravica.

Sprejeli bomo ustavno ustrezen Zakon o duševnem zdravju, poskrbeli za strokovni nadzor ponudnikov storitev na področju duševnega zdravja ter uredili javno mrežo za zdravljenje duševnih težav.

Preberi več

Preventiva je vedno boljša od kurative.

Okrepili bomo programe za zgodnje odkrivanje raka ter podprli aktivnosti, ki opozarjajo na tvegano vedenje. Razvili bomo sistem ukrepov za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga.

Preberi več

Alternativna medicina lahko poveča kakovost in učinkovitost zdravljenja.

Uzakonili bomo medicinsko rabo konoplje ter uredili alternativno zdravljenje po modernih evropskih standardih.

Preberi več

Ostali stebri programa Gibanja Svoboda

Zavezništvo med generacijami je temelj za prenos znanja za varno, zdravo in zeleno prihodnost prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Močne in povezane skupnosti

Preberi več

Zavezništvo med generacijami

Preberi več

Opolnomočenje prek znanja in veščin

Preberi več

Samozavestna zelena politika

Preberi več

Varna in trajnostna energetska prihodnost

Preberi več

Vizija do leta 2030

V kakšni Sloveniji želimo živeti v letu 2030?

Vizija 2030 predstavlja vizijo Slovenije, kot jo vidimo članice in člani ter podpornice in podporniki Gibanja Svoboda.

Preberite več o naši viziji

Skupnost

Medgeneracijsko zavezništvo

Vzgoja, izobraževanje, visoko šolstvo, znanost in šport

Zeleni preboj

Zdravje

Vrednote Svobode

Stremimo k vrednotam, ki so sočloveku sprejemljive

Naša vodila so svobodna in odprta družba, zaupanje v sočloveka, skupnost, državo in njene institucije. Verjamemo v spoštovanje, kulturo dialoga in odgovorno sodelovanje.

Preberite več o vrednotah

SVOBODA

Ideje, vključevanje, posameznik

VKLJUČENOST

Sodelovanje, trajnost, argumenti

GIBANJE

Programski odbori, lokalno, sodelovanje

SKUPNOST

Konsenz, zavezništvo, stabilnost

SPOŠTOVANJE

Dostojanstvo, družba, socialna pravičnost