Trdno in spoštljivo zavezništvo med generacijami je pot, ki vodi do uspešne, zdrave in zadovoljne družbe. Mladi nosijo prihodnost v svojih rokah, ta prihodnost pa je odvisna tudi od odločitev, ki jih sprejemamo danes.

Beg možganov naj postane kroženje. Izkušnje starejših so pri tem neprecenljive.

Varna in karseda vitalna starost ter dostojanstvo v tretjem življenjskem obdobju je zaveza, ki jo srednja in mlajša generacija dajeta starejšim. Aktivna demografska politika, ki bo znala v realnem času odgovoriti na izzive, ki jih prinaša življenje, je naš cilj.

Mladi ste prihodnost, za katero moramo poskrbeti že danes.

Mladi si zaslužite učinkovitejše podeljevanje štipendij, dostopne mednarodne izmenjave ter kvaliteten javni promet. Poskrbeli bomo tudi za varno infrastrukturo, ki bo omogočila brezskrbno sprehajanje in kolesarjenje, brez odvisnosti od vaših staršev ali prijateljev z avtomobili.

Preberi več

Starost mora biti kakovostna in vitalna.

Zavzemamo se za aktivno preživljanje tretjega življenjskega obdobja, ki starejšim namesto životarjenja omogoča kvalitetno ter perspektivno življenje.

Preberi več

Varen in stabilen dom je osnova za samouresničitev in aktivno vključevanje v družbo.

Zagotoviti moramo več stanovanjskih zadrug ter varnejše najemne pogoje vsem. Dotrajan stanovanjski fond je potreben prenove, študentski domovi pa potrebujejo dodatne kapacitete.

Preberi več

Vsak si zasluži spodobno plačilo, neprekarno delovno razmerje ter skrb za duševno zdravje.

Uvedli bomo striktnejše spoštovanje pravice do prostega časa ter naslovili najbolj pereče oblike prekarnih zaposlitev. Posebno pozornost želimo nameniti pogosto spregledani problematiki duševnega zdravja med delovno populacijo.

Preberi več

Beg možganov moramo spremeniti v kroženje možganov.

S kombinacijo ukrepov želimo v Slovenijo privabiti tuje strokovnjake. Istočasno želimo naš strokoven kader in študente spodbuditi k izobraževanju v tujini in vračanju njihovega znanja nazaj v Slovenijo.

Preberi več

Naša družba se stara, zato potrebujemo aktivno demografsko politiko.

Zavzemamo se za jasno migracijsko politiko, celovito integracijo tuje delovne sile ter medgeneracijski in medkulturni prenos znanja.

Preberi več

Dostojne pokojnine morajo preseči prag revščine ter zagotoviti stabilnost sistema.

Višina minimalne pokojnine mora presegati prag revščine. Zavarovanci moramo imeti na voljo različne pokojninske sheme za prilagoditev pokojninskega varčevanja glede na osebne želje.

Preberi več

Vsak, ne glede na invalidnost, lahko dostopa do javnega življenja ter zaposlitve.

Sledili bomo načelu “nič o invalidih brez invalidov” in poskrbeli za vašo boljšo zaposljivost. S spremembo infrastrukturnih standardov bomo poskrbeli, da boste do javnega prostora lahko dostopali vsi, ne glede na gibalno oviranost.

Preberi več

Ostali stebri programa Gibanja Svoboda

Zavezništvo med generacijami je temelj za prenos znanja za varno, zdravo in zeleno prihodnost prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Močne in povezane skupnosti

Preberi več

Opolnomočenje prek znanja in veščin

Preberi več

Samozavestna zelena politika

Preberi več

Zdravje dostopno vsem

Preberi več

Varna in trajnostna energetska prihodnost

Preberi več

Vizija do leta 2030

V kakšni Sloveniji želimo živeti v letu 2030?

Vizija 2030 predstavlja vizijo Slovenije, kot jo vidimo članice in člani ter podpornice in podporniki Gibanja Svoboda.

Preberite več o naši viziji

Skupnost

Medgeneracijsko zavezništvo

Vzgoja, izobraževanje, visoko šolstvo, znanost in šport

Zeleni preboj

Zdravje

Vrednote Svobode

Stremimo k vrednotam, ki so sočloveku sprejemljive

Naša vodila so svobodna in odprta družba, zaupanje v sočloveka, skupnost, državo in njene institucije. Verjamemo v spoštovanje, kulturo dialoga in odgovorno sodelovanje.

Preberite več o vrednotah

SVOBODA

Ideje, vključevanje, posameznik

VKLJUČENOST

Sodelovanje, trajnost, argumenti

GIBANJE

Programski odbori, lokalno, sodelovanje

SKUPNOST

Konsenz, zavezništvo, stabilnost

SPOŠTOVANJE

Dostojanstvo, družba, socialna pravičnost