Zemlja je naš dom, edini, ki ga imamo. Ljudje smo del narave, čeprav se včasih vedemo, kot da to ni res. Pa je. Zavedamo se učinka metuljevih kril – še tako majhna sprememba v začetku lahko prinese velik uspeh na koncu zgodbe in obratno.

Varovanje narave, predvsem pa zavedanje, da vsa naša dejanja štejejo, je del samozavestne okoljske in zelene politike Gibanja Svoboda, ki pa brez družbene odgovornosti ne more biti uspešna. Digitalizacija, trajnostna mobilnost in privlačen javni promet gredo z roko v roki s promocijo zelene paradigme razvoja, ki v ospredje postavlja korist generacij, ki šele prihajajo.

Narava je nenadomestljiva, varujmo jo.

V naslednjih desetletjih moramo znižati ekološki odtis in škodljive emisije, hkrati pa poskrbeti za energetsko varnost in samooskrbo. Spodbujali bomo varovanje narave in premišljeno izkoriščanje vseh potencialov obnovljivih virov.

Preberi več

Obnovljivi viri so ključni za varno prihodnost.

V bližnji prihodnosti moramo preiti na obnovljive vire, zato moramo čim hitreje izvesti prehod od premoga, zemeljskega plina in fosilnih goriv k okolju bolj prijazne alternative. Poskrbeti moramo tudi za omilitev učinkov, ki jih bo prehod prinesel za gosopodarstvo in posameznike.

Preberi več

Odgovoren in etičen odnos do narave je popotnica za zanamve.

Ukrepi za prehod na zeleno energijo morajo biti sistematični, zajemati pa morajo tudi obvladovanje odpadkov, trajnostno kmetovanje, zaščito živali ter odgovorno odločanje pri rabi jedrske energije.

Preberi več

Digitalizirano in zeleno gospodarstvo je temelj naše prihodnosti.

Spodbujali bomo digitalizacijo podjetij vseh velikosti. S pomočjo različnih ukrepov želimo spodbuditi lokalno gospodarstvo in minimalizirati okoljski odtis naše potrošnje.

Preberi več

Slovenija je dežela majhnih razdalij, idealna za uvedbo trajnejših konceptov mobilnosti.

Spodbujali bomo vse oblike trajnostne mobilnosti ter elektrifikacijo osebnih avtomobilov. Pospešiti želimo tudi preusmeritev tovora iz cest na železnice in sicer s ponovno uvedbo industrijskih tirov v industrijskih conah.

Preberi več

Naš razvoj mora biti družbeno odgovoren.

Želimo uvesti strožje ukrepe zoper škodljiva ravnanja gospodarskih subjektov. Poleg tega bomo prenovili sistem upravljanja državnega premoženja in poskrbeli za kompetentne upravljalce na vodilnih položajih.

Preberi več

Ostali stebri programa Gibanja Svoboda

Zavezništvo med generacijami je temelj za prenos znanja za varno, zdravo in zeleno prihodnost prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Močne in povezane skupnosti

Preberi več

Zavezništvo med generacijami

Preberi več

Opolnomočenje prek znanja in veščin

Preberi več

Zdravje dostopno vsem

Preberi več

Varna in trajnostna energetska prihodnost

Preberi več

Vizija do leta 2030

V kakšni Sloveniji želimo živeti v letu 2030?

Vizija 2030 predstavlja vizijo Slovenije, kot jo vidimo članice in člani ter podpornice in podporniki Gibanja Svoboda.

Preberite več o naši viziji

Skupnost

Medgeneracijsko zavezništvo

Vzgoja, izobraževanje, visoko šolstvo, znanost in šport

Zeleni preboj

Zdravje

Vrednote Svobode

Stremimo k vrednotam, ki so sočloveku sprejemljive

Naša vodila so svobodna in odprta družba, zaupanje v sočloveka, skupnost, državo in njene institucije. Verjamemo v spoštovanje, kulturo dialoga in odgovorno sodelovanje.

Preberite več o vrednotah

SVOBODA

Ideje, vključevanje, posameznik

VKLJUČENOST

Sodelovanje, trajnost, argumenti

GIBANJE

Programski odbori, lokalno, sodelovanje

SKUPNOST

Konsenz, zavezništvo, stabilnost

SPOŠTOVANJE

Dostojanstvo, družba, socialna pravičnost