Možnost odločanja je bistvo demokratične urejenosti vsakega političnega sistema, zato naj se številne dobre ideje in predlogi civilne družbe prelijejo v politične odločitve. Država Slovenija je kljub mladosti na mednarodnem področju spoštovana članica skupnosti svobodnih evropskih držav, ki temeljijo na spoštovanju različnosti in vrednotah miru, svobode in vključenosti.

Kultura in umetnost sta duhovna zasnova Slovenije, vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic pa obraz države, ki ga kaže svetu.

Kakovost bivanja v državi ni vezana bodisi na mesto bodisi na vas, državljani in državljanke ter vsi ostali prebivalci in prebivalke bivamo v skupnosti ponosnih in ustvarjalnih ljudi.

Vsi potrebujemo več možnosti soodločanja.

Zagovarjamo uvedbo preferenčnega glasu, ki odločanje o poslancih prenese od strank vam – volivcem. Z razširitvijo pravice do referenduma vas želimo aktivneje vključiti v odločanje o naši skupni prihodnosti.

Preberi več

Civilna družba ni problem, ampak rešitev.

Prostovoljci v humanitarnih organizacijah, zaposleni v potrošniških zvezah in številni drugi so tihi junaki našega vsakdana. Njihovo znanje je izjemno pomembno za oblikovanje boljše prihodnosti za vse nas.

Preberi več

Bodimo ponosni na svojo državo – povrnimo ji mednarodni ugled ter zagotovimo primerno varnost.

Slovenija ne sme biti predmet posmeha, ampak resna EU država. Poskrbeti moramo tudi za posodobitev obrambne politike s poudarkom na zaščiti in reševanju.

Preberi več

Nihče ne sme biti prikrajšan zaradi revščine.

Socialni sistem mora poskrbeti za vse, skladno s tem, kaj potrebujejo. Pri tem ne smemo izključiti nikogar, niti beguncev.

Preberi več

Vsi, tako na podeželju, kot v mestih, si zaslužimo kakovostno bivanje.

Imamo priložnost, da izpraznjenim mestom, vasem in trgom vdahnemo novo življenje. Vsi kraji imajo zanimive zgodbe in prostore. Povrnimo jim življenje z dobrim urbanizmom in pametno prostorsko politiko.

Preberi več

Javni servis mora servisirati predvsem naše skupne potrebe.

Poskrbeti moramo za pregleden davčni sistem, ki bo financiral stabilen pokojninski sistem ter poskrbel za razvojne projekte.

Preberi več

Potrebujemo resno digitalno probrazbo.

Poskrbeti moramo za pospešeno digitalizacijo šol, podjetij in javne uprave. Pri tem ne smemo pozabiti na dostopno, kakovostno digitalno infrastrukturo.

Preberi več

Kultura je temelj slovenske družbe – negujmo jo.

Odpravili bomo vse sporne ukrepe trenutne vlade na področju kulture ter poskrbeli za celovito prenovo financiranja slovenske kulture.

Preberi več

Pravni sistem mora biti učinkovit in pravičen.

Priboriti si moramo pravice, ki smo jih imeli pred epidemijo. Pravnomočno obsojeni ne smejo postati nosilci javnih funkcij. S posodobitvijo vročanja sodne pošte moramo poskrbeti, da primeri vplivnih ne bodo zgolj zastarali.

Preberi več

Ostali stebri programa Gibanja Svoboda

Zavezništvo med generacijami je temelj za prenos znanja za varno, zdravo in zeleno prihodnost prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Zavezništvo med generacijami

Preberi več

Opolnomočenje prek znanja in veščin

Preberi več

Samozavestna zelena politika

Preberi več

Zdravje dostopno vsem

Preberi več

Varna in trajnostna energetska prihodnost

Preberi več

Vizija do leta 2030

V kakšni Sloveniji želimo živeti v letu 2030?

Vizija 2030 predstavlja vizijo Slovenije, kot jo vidimo članice in člani ter podpornice in podporniki Gibanja Svoboda.

Preberite več o naši viziji

Skupnost

Medgeneracijsko zavezništvo

Vzgoja, izobraževanje, visoko šolstvo, znanost in šport

Zeleni preboj

Zdravje

Vrednote Svobode

Stremimo k vrednotam, ki so sočloveku sprejemljive

Naša vodila so svobodna in odprta družba, zaupanje v sočloveka, skupnost, državo in njene institucije. Verjamemo v spoštovanje, kulturo dialoga in odgovorno sodelovanje.

Preberite več o vrednotah

SVOBODA

Ideje, vključevanje, posameznik

VKLJUČENOST

Sodelovanje, trajnost, argumenti

GIBANJE

Programski odbori, lokalno, sodelovanje

SKUPNOST

Konsenz, zavezništvo, stabilnost

SPOŠTOVANJE

Dostojanstvo, družba, socialna pravičnost