Posameznik brez energije ne more ustvarjati, družba in gospodarstvo brez energije sta brez pogona. Človeštvo ima v 21. stoletju na voljo vire, ki se obnavljajo sami od sebe in samo družba brez pameti tega ne bi izkoristila. Znanja, kako uporabljati te vire, je dovolj in še se učimo.

Gibanje Svoboda je na področju energetike in obnovljivih virov energije gonilna politična sila v državi. Energetska varnost in visoka stopnja samooskrbe sta v nacionalnem interesu vsake države.

Odgovornost, ki jo nosimo, je velika – do nas samih in do generacij, ki so pred nami. Tehnološki napredek omogoča, da z manjšimi spremembami dosežemo veliko. Naš cilj je, da država pripravi takšne pogoje za energetski prehod, da bo le-ta čim manj boleč in čim bolj uspešen in trajnostno naravnan.

Obnovljivi viri so varna energetska prihodnost

Narava in planet Zemlja, kot ju poznamo, se nepovratno spreminjata. Že desetletja vemo, kakšno okoljsko in podnebno škodo povzročamo z našim načinom življenja, a dejanja, ki bi ublažila ali preprečila nadaljnje spremembe, prihajajo prepozno in premalo odločno. Čas je za streznitev. 

Preberi več

Odgovorno do zanamcev, etično do narave

Neokrnjena narava ni samoumevna. Soočeni smo z vrsto pomembnih okoljskih vprašanj, ki bodo odločila, ali bo naše okolje v prihodnosti prekomerno onesnaženo z različnimi odpadki. V Gibanju Svoboda zagovarjamo odgovorne politike do naših zanamcev, ki bodo hkrati etične do našega okolja. 

Preberi več

Podjetništvo in inovativnost

Raven produktivnosti je v Sloveniji pod povprečjem EU. Na produktivnost in konkurenčnost vplivajo raziskave, razvoj in inovacije kot tudi nove tehnologije, ki zahtevajo prilagajanje ali oblikovanje novih delovnih mest, poslovnih modelov, proizvodnih procesov ter pridobivanje novih znanj in veščin.  

Preberi več

Nizkoogljično in digitalizirano gospodarstvo

Podpiramo zeleni prehod v nizkoogljično gospodarstvo, ki je okoljsko vzdržno in zahteva učinkovito rabo surovin. Podpiramo podjetja pri prilagajanju njihovih poslovnih modelov zahtevam poslovanja z nizkim ogljičnim odtisom, hkrati pa spodbujamo iskanje novih priložnosti v okviru konceptov krožnega gospodarstva.  

Preberi več

Infrastruktura in trajnostna mobilnost

Brez učinkovite infrastrukture ni uspešnega in mednarodno konkurenčnega gospodarstva. Razvijali bomo cestno in železniško infrastrukturo ob upoštevanju načela prehoda v zeleno družbo. Za uspešno delovanje v digitalni družbi morajo biti državljanom in podjetjem na voljo učinkovite in dostopne telekomunikacijske storitve. 

Preberi več

Družbena odgovornost

Vsi državljani in vsi deležniki v družbi morajo imeti enake možnosti in enake priložnosti za uresničevanje svojih ciljev, dostojno življenje in aktivno družbeno udejstvovanje. Visoka etika v vseh segmentih družbe je predpogoj za v prihodnost usmerjeno odgovorno vedenje, ki bo zanamcem omogočilo življenje v čistem naravnem okolju in blaginji.

Preberi več

Ostali stebri programa Gibanja Svoboda

Zavezništvo med generacijami je temelj za prenos znanja za varno, zdravo in zeleno prihodnost prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Močne in povezane skupnosti

Preberi več

Zavezništvo med generacijami

Preberi več

Opolnomočenje prek znanja in veščin

Preberi več

Samozavestna zelena politika

Preberi več

Zdravje dostopno vsem

Preberi več

Vizija do leta 2030

V kakšni Sloveniji želimo živeti v letu 2030?

Vizija 2030 predstavlja vizijo Slovenije, kot jo vidimo članice in člani ter podpornice in podporniki Gibanja Svoboda.

Preberite več o naši viziji

Skupnost

Medgeneracijsko zavezništvo

Vzgoja, izobraževanje, visoko šolstvo, znanost in šport

Zeleni preboj

Zdravje

Vrednote Svobode

Stremimo k vrednotam, ki so sočloveku sprejemljive

Naša vodila so svobodna in odprta družba, zaupanje v sočloveka, skupnost, državo in njene institucije. Verjamemo v spoštovanje, kulturo dialoga in odgovorno sodelovanje.

Preberite več o vrednotah

SVOBODA

Ideje, vključevanje, posameznik

VKLJUČENOST

Sodelovanje, trajnost, argumenti

GIBANJE

Programski odbori, lokalno, sodelovanje

SKUPNOST

Konsenz, zavezništvo, stabilnost

SPOŠTOVANJE

Dostojanstvo, družba, socialna pravičnost