»Še naprej bom vestno in transparentno iskala rešitve za vse slovenske kmete. Poudarjam za vse slovenske kmete, ne glede na politično ali ideološko pripadnost«, po odločbi Ustavnega sodišča pravi ministrica Mateja Čalušić.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić pravi, da bo seveda spoštovala odločitev Ustavnega sodišča, ki je z odločbo, sprejeto 4. aprila, razveljavilo 5. odstavek 12. člena novele Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici (KGZ), ki je določal, kdo ne sme kandidirati za članstvo v organih zbornice.

Še naprej bom vestno in transparentno iskala rešitve za vse slovenske kmete. Poudarjam za vse slovenske kmete, ne glede na politično ali ideološko pripadnost.

»Sama sem še danes prepričana, da aktivni politiki in javnim funkcionarjem ni mesto v vodstvenih organih Kmetijsko gozdarske zbornice, če izhajamo iz tega, da se hrana in razvoj oziroma skrb za podeželje dotika prav vsakega od nas ter je od tega odvisna tudi naša prehranska varnost oziroma suverenost. To je bil tudi glavni razlog, da sem zagovarjala in sopodpisala spremembo zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici, ki je poskušal preprečiti politizacijo zbornice na način, da za člane organov zbornice ne smejo kandidirati funkcionarji političnih strank ali funkcionarji na lokalni, državni in evropski ravni. Sem pa prepričana, da odločitev Ustavnega sodišča ne bo vplivala na sodelovanje s Kmetijsko gozdarsko zbornico, saj smo tako pri sprejemanju zakona kot danes, ko sem na funkciji ministrice, vedno imeli spoštljiv odnos, ki je temeljil na soočenju argumentov«.

Državni zbor je lani sprejel novelo Zakona o KGZS, ki vsebuje tri člene: v prvem je določeno, da za člane določenih organov zbornice na naslednjih volitvah (te bodo letos), ne bi smeli kandidirati člani organov političnih strank na državni ravni, poslanci Evropskega parlamenta, funkcionarji v Evropski komisiji in Evropskem svetu, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji, poslanci, poklicni župani, generalni direktorji in generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, generalni direktor in direktorji generalnih direktoratov v Evropski komisiji, direktorji občinske uprave ali tajniki občine.

Ministrica Mateja Čalušić, takrat poslanka Državnega zbora, je ob sprejetju poudarila, da novela zagotavlja avtonomijo in depolitizacijo KGZS. Glede odločitve Ustavnega sodišča pa ministrica pojasnjuje, da verjame v pravno državo, zato bo spoštovala odločitev Ustavnega sodišča.

Zato je moj odgovor, da bom nadaljevala s svojim delom, še naprej bom vestno in transparentno iskala rešitve za vse slovenske kmete.

Glede pozivov k njenemu odstopu pa ministrica Čalušić pojasnjuje, da se ji zdi bolj smiselno, kot vprašanje o odstopu, vprašanje, zakaj jo k temu pozivata dve politični stranki in kakšni so njuni interesi znotraj zbornice. »Kaj torej to pomeni? Da ima politika vpliv na avtonomno ustanovo, ki nikoli, v nikakršnem primeru ne bi smela predstavljati in zagovarjati interesov leve, desne, sredinske ali kakršnekoli druge politične opcije? Zato je moj odgovor, da bom nadaljevala s svojim delom, še naprej bom vestno in transparentno iskala rešitve za vse slovenske kmete. Poudarjam za vse slovenske kmete, ne glede na politično ali ideološko pripadnost«.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo