Eden največjih izzivov starajoče se družbe je gotovo skrb in oskrba starejših občank in občanov, temu pa smo posvetili tudi nov Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga pričeli izvajati letos. Vrsto let smo to problematiko odrivali na stran, ob zavedanju o nujnosti izvajanja pomoči potrebnim pa moramo tematiki posvetiti dodaten razmislek, saj so se številni pretekli pozivi po medgeneracijski solidarnosti izjalovili, zaradi česar je razumljivo, da veliko upov polagamo prav v koalicijski zakon, za katerega upamo, da bo zadostil potrebam, ki nas v prihodnosti ne bodo zaobšle. Temu je bila namenjena tudi okrogla miza v Radljah ob Dravi.

Dolgotrajno oskrbo ureja Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki v središče obravnave postavlja posameznika in posameznico, cilja na ohranjanje njihove samostojnosti in zagotavlja oskrbo po meri. Jedro vizije dolgotrajne oskrbe je krepiti mrežo storitev v skupnosti, ki bo vsem, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo omogočila, da čim dlje ostanejo v domačem okolju. Hkrati pa je cilj reforme, tistim, ki institucionalno varstvo potrebujejo, zagotoviti, da bo zanje ta tudi bolj finančno dostopna in dosegljiva. Zakon prinaša boljšo dostopnost in dosegljivost do storitev dolgotrajne oskrbe, ki bodo financirane iz javnih sredstev, poleg osnovnih pravic do oskrbe na domu, oskrbe v instituciji, oskrbovalca družinskega člana ali denarnega prejemka  tudi dodatni  storitvi e-oskrbe in storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti, ki delujejo preventivno in omogočajo, da posameznik čim dlje ostaja v domačem okolju in še marsikaj.

Na okrogli mizi so med drugim sodelovali Svobodini poslanci Bojan Čebela, ki je hkrati tudi predsednik Gibanja Svoboda Seniorji, Dean Premik in Dušan Stojanovič ter generalni sekretar Gibanja Svoboda Seniorji Vojko Adamič. Pogovora so se udeležili tudi člani in članice koroških lokalnih odborov Gibanja Svoboda.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo