Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič je nagovoril udeležence 5. Konference mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič je nagovoril udeležence 5. Konference mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije.

»Ker se zavedamo pomena znanosti, smo že in še bomo povečevali sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost. Sredstva v proračunu smo že povečali iz 308 milijonov evrov v letu 2022 na 371 milijonov letos,« je poudaril.

Novoustanovljeno ministrstvo po besedah ministra Slovenijo skuša še naprej in še bolj intenzivno razvijati v smeri družbe znanja: »Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije se osredotočamo na kakovosten razvoj visokega šolstva, prenos znanja v prakso z namenom razvoja celotne družbe ter vzpostavitev spodbudnega okolja za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost. Naš cilj je, da postane Slovenija dežela znanja, znanosti in inovacij ter da je kot taka prepoznana tudi v svetu. K temu ste že in še boste veliko prispevali tudi vi.«

Minister je predstavil tudi nekatere glavne aktivnosti ministrstva. To je že pripravilo zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki vsebuje tudi zavezo o zvišanju odstotka sredstev bruto domačega proizvoda, ki bo namenjen raziskavam in razvoju. Ustanovljena je bila tudi Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS). Glavni cilj ARIS je, da Slovenija postane uspešnejša pri prenosu znanja v družbo, torej ne le v gospodarstvo, ampak v celotno družbo.

Ministrstvo prav tako oblikuje celostno prenovo zakonodaje s področja visokega šolstva, saj se visokošolski prostor mora prilagoditi številnim spremembam, če želi ohraniti kakovost in mednarodno primerljivost sistema.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo