V Gibanju Svoboda smo danes na Državno volilno komisijo vložili svojo listo kandidatk in kandidatov na volitvah v Evropski Parlament. Sestavljajo jo ljudje, ki v družbi zaradi svojega dela, načelnosti in stališč uživajo visok ugled in spoštovanje: »Lista me navdaja s ponosom in upanjem – upanjem, da bo Evropska unija ostala liberalna in napredna povezava držav članic. Naša pot je jasna – Evropa je naša prihodnost in za Evropo se je vredno boriti,« je v izjavi po vložitvi liste poudaril vodja poslanske skupine Borut Sajovic.  

Lista me navdaja s ponosom in upanjem – upanjem, da bo Evropska unija ostala liberalna in napredna povezava držav članic.

Lista Svobode je bila vložena s podpisi vseh poslank in poslancev Svobode, poslanska skupina pa, kot de dejal Sajovic, »trdno stoji za odličnimi kandidatkami in kandidati, ki jih poznamo, jim zaupamo, so naši dragoceni sodelavci.« 

»Svoboda je na evropskem parketu del politične skupine Renew Europe, ki prednost Evropske unije v primerjavi z drugimi deli sveta vidi v miru in stabilnosti, ki sta še vedno del tega prostora, kljub temu, da v naši bližini vre. Evropa je največji posamični trg na svetu, evro je močan. Osrednja naloga Evropske unije naj tudi v prihodnje ostane trdna povezanost in enakopravnost vseh držav članic« pa je dejal predsednik vlade in Gibanja Svoboda dr. Robert Golob, ki se je vložitve liste udeležil skupaj s kandidatkami in kandidati ter poslankami in poslanci Svobode.  

»Prav je, da se volitev udeležimo v čim večjem številu. Na ta način pokažemo, v kakšni Evropi želimo živeti,« je še dodal predsednik stranke.  

Zagovorniki in zagovornice vrednot, na katerih je Evropska unija nastala 

Svojo izjavo so medijem po vložitvi liste podali tudi kandidati in kandidatke: »Ponosna sem, da sem lahko na čelu liste, ki zagotavlja, da bodo vrednote humanizma in razsvetljenstva, ki so tudi vrednote Svobode, še vedno zastopane v Evropskem parlamentu,« je povedala Irena Joveva, aktualna evropska poslanka in nosilka liste.  

Lista Svobode na evropskih volitvah je mlada, usmerjena v prihodnost, je izpostavil Matej Grah, sicer predsednik Gibanja Svoboda Mladi: »Evropska unija spodbuja aktivno vključevanje mladih v demokratično življenje, kjer lahko izražajo svoja mnenja in oblikujejo prihodnost Evrope.« 

Jure Leben je kandidat, ki bogati listo predvsem z bogatimi izkušnjami na področju okoljevarstva: »Posledice podnebnih sprememb je treba reševati aktivno in jih hkrati preprečevati. Od tega je odvisna prihodnost človeštva. Ampak ukrepe moramo nujno oblikovati življenjsko. Moramo upoštevati posebnosti posamezne države in način življenja ljudi.« 

»Družba, ki omejuje pravice, izgublja in nazaduje. Samo vključujoča in strpna Evropa je pravi odgovor za dobro prihodnost,« je dejala kandidatka Tamara Vonta.  

Evropska unija spodbuja aktivno vključevanje mladih v demokratično življenje, kjer lahko izražajo svoja mnenja in oblikujejo prihodnost Evrope.

Kandidat, sicer aktualni minister za obrambo, Marjan Šarec je izpostavil predvsem potrebo po tem, da se v EU bolj posvetimo tudi varnostnim vprašanjem: »Usklajen, hiter in solidaren skupen odziv sil za zaščito in reševanje v Evropski uniji rešuje življenja in zmanjšuje finančno škodo naravnih nesreč. Teh bo zaradi podnebnih sprememb vse več.« 

»Kot mediatorka verjamem v moč dialoga in sodelovanja. Konflikte lahko rešimo le, če drug drugemu prisluhnemo. To moč Evropska unija ima.« je poudarila kandidatka Maša Kociper, sicer državna sekretarka v Kabinetu predsednika Vlade, odgovorna za odnose z Državnim zborom. 

Vojko Volk, državni sekretar za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost v Kabinetu predsednika Vlade: »Evropska unija je nastala na ruševinah vojne in je projekt miru.  Evropska unija je eden izmed največjih in najbolj humanih projektov v zgodovini človeštva. Vredno jo je zagovarjati in braniti pred rušenjem tistih, ki njeno enotnost vidijo kot oviro.«   

Uroš Brežan je že v času svojega županovanja do potankosti spoznal delovanje evropske kohezijske politike, ob izvolitvi pa si želi vnovčiti tudi bogate izkušnje iz mandata ministra in poslanca Svobode: »Vsak kotiček naše države si zasluži priložnost za razvoj. Verjamem, da je kohezijska politika pri delitvi evropskih sredstev lahko še bolj pravična in učinkovita.«   

Smo pred najpomembnejšimi evropskimi volitvami do sedaj  

Evropa je pred velikimi odzivi. Vojne v naši neposredni bližini, naraščajoče cene, pritiski na naše zdravstvene in pokojninske sisteme, nizka rast in prepočasno okrevanje evropskega gospodarstva po krizah so vse aktualne in pereče težave Unije. Soočamo se z omejitvami svoboščin in veliko v zgodovini pridobljenih temeljnih pravic državljanov ni več samoumevnih. 

Potrebujemo enotno in močno Evropo, s katero bomo uspešno premagovali obstoječe in prihajajoče izzive. V preteklem mandatu smo v liberalni Evropi veliko postorili, še veliko dela pa nas čaka. Izzive, ki so pred nami, bomo lahko premostili zgolj z drznimi ukrepi za konkurenčnosti gospodarstva in ohranitev socialnega modela Evrope. Prihajajoči mandat bo odločil o smeri, v katero bo EU šla  – v ohranitev in nadgradnjo socialnega modela, iz katerega izhajata država blaginje in Evropa, utemeljena na miru in človekovih pravicah, ali pa bomo vsi skupaj stopili več krakov nazaj v temo konservativizma in omejevanja že pridobljenih pravic. 

Nujno bo, da bo konstruktivna, zmerna, sredinska politika v sodelovanju s svojimi vladami nadaljevala z integracijo skupnega  političnega projekta in zavarovala Evropo pred notranjimi in zunanjimi grožnjami za ohranjanje skupnih vrednot, zagotavljanja pravic, miru in prosperitete naših državljanov. Prav povezovanje med izvoljenimi evropskimi poslanci in poslankami ter med poslanci in poslankami nacionalnih parlamentov je izjemno pomembno pri implementaciji politike na ravni EU na nacionalno raven. 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo