Danes je na Brdu pri Kranju potekal vrh koalicije, na katerem so predstavniki koalicije obravnavali izhodišča za reformi sistema plač v javnem sektorju in stanovanjske politike.

Danes je na Brdu pri Kranju potekal vrh koalicije, na katerem so predstavniki koalicije obravnavali izhodišča za reformi sistema plač v javnem sektorju in stanovanjske politike. S prvo bomo med drugim dosegli, da noben poklic v javnem sektorju ne bo uvrščen pod minimalno plačo, z drugo pa bomo zagotovili dostopna stanovnja za široko družbeno skupino.

Uvodoma je predsednik vlade in Gibanja Svoboda dr. Robert Golob poudaril, da »enotnega sistema plač v javnem sektorju že nekaj časa ni«, zato je potreben prenove. Zagotovil je, da bo najprej urejen spodnji del plačne lestvice, saj je »nedopustno, da imamo razrede, ki ne dosegajo minimalne plače«.

»Specifike posameznih skupin bomo reševali z oblikovanjem več plačnih stebrov oziroma panog, ki jim bomo tako dali več avtonomije, vključenosti pa tudi odgovornosti za urejanje plačnih razmerji znotraj posamezne panoge.« Pomemben del reforme bo tudi usposabljanje vodstvenih kadrov v javnem sektorju ter vzpostavitev pravičnega in stimulativnega sistema nagarajevanja zaposlenih. Cilj reforme je, tako Golob, »vzdržen sistem, ki ne bo ustvarjal krivic«.

Robert Golob je predstavil tudi izhodišča reforme stanovanjskega trga, ki je bila ena izmed ključnih predvolilnih obljub Gibanja Svoboda. Prav zato bomo na tem področju »ukrepali odločno in z vsemi silami«, je bil jasen Golob. Reforma predvideva povečanje proračunskih sredstev Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, ki bo nosilec gradnje, izrabo zemljišč v lasti SDH, primernih za graditev dostopnih stanovanj, ter hkratno spodbujanje vključevanja zasebnih investitorjev.

Dr. Robert Golob: »Oblikovali bomo regulatorni okvir, ki bo zagotavljal dostopna stanovanja. Želimo, da se cene najemnin in stanovanj na celotnem trgu znižajo za vse in ne samo za ozke skupine ljudi.«

»Nova stanovanja bodo zgrajena šele čez nekaj let,« je opozoril Golob in zagotovil, da »bodo do konca mandata zagnani projekti, s katerimi bomo dobili dodatnih 5 tisoč dostopnih stanovanj«. Končni cilj reforme je, da »do leta 2026 vzpostavimo stabilen sistem, ki bo zagotavljal 3 tisoč novih stanovanj na leto«.

Za konec pa je predsednik vlade in Gibanja Svoboda še enkrat poudaril jasno zavezanost koalicije, da bo zastavljene reforme izpeljala: »Včasih se razmere v državi zdijo napete, a kljub temu od reform ne odstopamo, pač pa vanje vstopamo enotni.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo