Zbirka ustnih poslanskih vprašanj poslancev Svobode na 7. redni seji državnega zbora.

Naši poslanci so včeraj na 7. redni seji državnega zbora aktivno sodelovali pri zastavljanju ustnih vprašanj ministrom. Zanimale so jih raznovrstne teme od financ in razvojnih načrtov, do učnih vsebin ter potresne varnosti stvab. V nadaljevanju so zbrani vsi posnetki vprašanj naših poslancev. Vabljeni k ogledu.

Sara Žibrat je zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij.

Mag. Nataša Avšič Bogovič je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem ukrepov za zagotavljane potresne varnosti stavb in gradbeno-inženirskih objektov ter kritične infrastrukture.

Andreja Kert je zastavila vprašanje v zvezi s koriščenjem sredstev iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost.

Mag. Urška Klakočar Zupančič je zastavila vprašanje v zvezi z umikom knjige Dnevnik Ane Frank iz učnega načrta.

Tomaž Lah je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo in vsebino novega Zakona o zaščiti živali.

Miha Lamut je zastavil vprašanje v zvezi z večletnim finančnim okvirjem 2021-2027 za kohezijski in regionalni razvoj.

Tine Novak je zastavil vprašanje v zvezi z izkoriščanjem geotermalnega potenciala v Pomurju.

Dr. Martin Premk je zastavil vprašanje v zvezi s poučevanjem obdobja narodno osvobodilnega boja ter obdobja osamosvajanja v šolah.

Andreja Rajbenšu je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem procesa participativnega proračuna na lokalni ravni.

Lenart Žavbi je zastavil vpršanaje v zvezi s Programom ukrepov upravljanja voda.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo