Državni zbor je sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, ki izraža skrb vlade dr. Roberta Goloba in koalicije na čelu z Gibanjem Svoboda za socialno državo ter za položaj starejših in tudi tistih, ...

Državni zbor je sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, ki izraža skrb vlade dr. Roberta Goloba in koalicije na čelu z Gibanjem Svoboda za socialno državo ter za položaj starejših in tudi tistih, ki jih je v življenju doletela težka bolezen ali invalidnost. Državljanke in državljani so tako po dveh desetletjih neuspešnih politik prejšnjih vlad dobili kakovosten zakon, ki je v praksi izvedljiv, osredotočen je na uporabnika, krepi javno mrežo izvajalcev in – kar je še posebej pomembno – ne krči pravic in zagotavlja finančni vir. V Svobodi s takšnimi zakonskimi rešitvami udejanjamo našo temeljno referendumsko zavezo na način, kot to pritiče odgovorni politiki. Vlada je s tem sistemskim zakonom solidarno uredila pravice in storitve iz naslova dolgotrajne oskrbe ter določila enoodstotno prispevno stopnjo, ki se bo uveljavila s 1. julijem 2025, medtem ko bo zakon začel veljati 1. januarja 2024. »Eden osrednjih ciljev zakona je, da zagotavlja oskrbo po meri  človeka, v ospredje pa postavlja uporabnice in uporabnike,« je poudarila poslanka Svobode Sandra Gazinkovski.

Zakon prinaša oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu in e-oskrbo, dolgotrajno oskrbo v instituciji in denarni prejemek. Osredotoča se na oskrbo na domu z namenom, da bodo lahko starejši čim dlje ostali v domačem okolju. Vstopne točke, ki bodo na centrih za socialno delo, bodo dostopne tudi po telefonu. Z oskrbovalcem družinskega člana se področje ureja na način, da bodo imeli domači priložnost skrbeti za starše. V institucionalnem varstvu bodo uporabniki plačali hrano in nastanitev, ne pa socialne oskrbe. Denarni prejemek je posebej pomemben za uporabnike, ki jim ne bo mogoče zelo hitro zagotoviti bodisi oskrbe na domu bodisi oskrbe v domu za starejše. E-oskrba pa je predvidena za vse uporabnike, razen za tiste, ki so v institucionalnem varstvu.

Poslanka Svobode Sandra Gazinkovska: »Zakon z e-oskrbo razbremenjuje družinske člane in prinaša večji občutek varnosti ne le uporabnikom, ampak tudi njihovim svojcem. Poleg tega zakon uporabniku omogoča, da se bo sam odločil, katero vrsto storitve bo koristil. Javni sistem pa je tisti, ki mu bo zagotavljal dostopnost  do dolgotrajne oskrbe in raven kakovosti storitev.«

Zakon prinaša pravično razdelitev finančnih bremen dolgotrajne oskrbe

Ker postajamo dolgoživa družba – do leta 2030 bo že ena četrtina prebivalcev Slovenije starejših od 65 let.-, bomo morali sprejeti družbeni dogovor in vsi prevzeti odgovornost. Če želimo vzpostaviti socialni steber oskrbe, bomo morali družba kot celota za to tudi nekaj več prispevati, bistveno pa je, da se bremena v družbi razdelijo pravično. Zato zakon ureja financiranje dolgotrajne oskrbe na proračunski in na sistemski ravni s solidarnostnim prispevkom, s katerim bo vsak od nas prispeval za vsakogar od nas. Dolgotrajna oskrba bo dostopna vsakomur ne glede na socialni položaj, prav vsak uporabnik pa bo plača manj, kot plača sedaj. »Starost, bolezen in življenje ne izbirajo med partijskimi izkaznicami. Vsi smo ali bomo slej ko prej uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe. Naj v ospredju ne bo medstrankarsko obmetavanje, ampak razprava, ki bo kot zakon sam v središče postavila dobrobit uporabnika,« je pozval minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Zakon o dolgotrajni oskrbi torej vpeljuje popolnoma nov steber socialne države in predstavlja izjemno pomemben korak na področju socialnega varstva. Ureja pravice in storitve, ki jih za normalno življenje potrebujejo tako uporabniki kot svojci, tega pa se loteva na izvedljiv način. Zakon širok nabor pravic in storitev solidarno ponuja vsem, ne glede na to, od kod prihajajo in koliko si lahko v življenju privoščijo.

Vodja poslanske skupine Svoboda mag. Borut Sajovic: »Zakon o dolgotrajni oskrbi ne bi smel biti politična tema, pač pa družbeni dogovor in pa civilizacijsko vprašanje. Skrb za starejše je namreč civilizacijska norma. Smo družba, kjer se dolgo živi in ta zakon odgovarja na vprašanje, kako živeti kvalitetno, sočutno, ob pomoči sočloveka čim dlje. Na vladi in v koaliciji smo presedeli stotine in stotine ur, da bi skozi razpravo oblikovali najboljšo zakonsko rešitev.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo