Lokalni odbor Gibanja Svoboda Bled je dal pobudo za srečanje predstavnikov Občine Bled in Ministrstva za infrastrukturo, in sicer predvsem glede nadaljevanja izgradnje južne razbremenilne ...

Lokalni odbor Gibanja Svoboda Bled je dal pobudo za srečanje predstavnikov Občine Bled in Ministrstva za infrastrukturo, in sicer predvsem glede nadaljevanja izgradnje južne razbremenilne ceste na Bledu in kolesarske povezave Bled – Bohinj. Srečanje je v prostorih Ministrstva potekalo  17. julija. 

Župan Občine Bled Anton Mežan je skupaj s strokovnima sodelavcema Urško Kregar Cundrič, višjo svetovalko za javno infrastrukturo, vodjem Službe za javno infrastrukturo in investicije Rokom Prešernom ter občinskima svetnikoma Gibanja Svoboda Gregorjem Jarkovičem in Romano Purkart, predstavil osrednje izzive obeh projektov.  

Potem ko je ministrica mag. Alenka Bratušek že obiskala obe gradbišči, so se na ministrstvu z vodjem kabineta Jakom Klajderičem, direktorjem  Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Bojanom Tičarjem in njunim sodelavcem pogovarjali o nadaljevanju gradnje tako južne razbremenilne ceste kot tudi kolesarske povezave Bled – Bohinj. 

Župan Anton Mežan je skupaj s sodelavci vnovič predstavil nujnost izgradnje obeh projektov, kar so na ministrstvu razumeli in podprli. Pogovor je tekel o poteku gradnje vseh treh faz južne razbremenilne ceste ter o terminih in nemotenem financiranju izgradnje kolesarske steze Bled – Bohinj. Izpostavil je še ločitev izvirskih voda in kanalizacije v M kanalu, ki v tem trenutku predstavlja vir pomembnih okoljskih težav, ki jih ima Bled. Vod poteka po državni Ljubljanski cesti, zato so se dogovorili, da ko se bodo dela začela, se o tem obvesti tudi Ministrstvo za infrastrukturo, ki bo preplastilo državno cesto.

Župan je Ministrstvo zaprosil še za urgentno asfaltiranje ceste od Grand Hotela Toplice do Mlinega, ki je v zelo slabem stanju. 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo