Ministrica za javno upravo iz vrst Gibanja Svoboda in predsednica Državnega zbora ter podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič o dogovoru o ureditvi novih plačnih razmerij v sodstvu ...

Ministrica za javno upravo iz vrst Gibanja Svoboda in predsednica Državnega zbora ter podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič o dogovoru o ureditvi novih plačnih razmerij v sodstvu, ki ga je danes potrdila vlada dr. Roberta Goloba.

»Z zadovoljstvom ugotavljam, da je dogovor potrjen in ugotavljam, da smo v izvršni veji oblasti prepoznali pomen sodstva in neodvisnosti sodstva. Ne nazadnje, v času prejšnjega mandata smo vsi skupaj lahko ugotavljali, kaj pomeni, ko sodstvo dejansko ima hrbtenico in postavi ogledalo ostalima dvema vejama oblasti,« je o dogovoru dejala ministrica Sanja Ajanovič Hovnik.

V Gibanju Svoboda že od januarja opozarjamo, da plače sodne veje oblasti v primerjavi z drugima vejama oblasti in tudi v primerjavi z rastjo plač v preostalem delu javnega sektorja zaostajajo. Ker so se na ministrstvu pod vodstvom Sanje Ajanovič Hovnik zavedali, da so se plače sodne veje oblasti  – zaradi neusklajevanja – celo desetletje realno zniževale – sodniške za dobrih 5, tožilske pa za več kot 10 odstotkov, so s sodniki v dialogu iskali rešitev in jo v konsenzu tudi našli.  

Vlada se je tako strinjala z uvrstitvijo sodne veje oblasti na novo plačno lestvico, prva sklenjeni dogovor pa določa tudi dodatek za nezdružljivost sodniškega poklica z drugimi poklici v višini 10 odstotkov osnovne plače.

Plače sodnikov ne bodo več prenizke, ustavno načelo sodniške neodvisnosti in delitve oblasti pa ne več kršeno. Materialna neodvisnost sodnikov bo tako zagotovljena.

»Končno bomo država, kjer so vse tri veje oblasti med seboj enakopravne v teoretičnem in praktičnem pogledu. Sodniki so samostojna veja oblasti. To so ljudje z visokimi moralnimi načeli, integriteto. Zato si država, ki ima sebe za demokratično in pravno državo, ne more in ne sme privoščiti slabo plačanih sodnikov. Končno postajamo država, kot se šika,« je svoje zadovoljstvo nad dogovorom, za kar se je zavzemala že od samega začetka, izrazila Urška Klakočar Zupančič. Ob tem je poudarila, da je materialna neodvisnost sodnikov pomembna ne samo za njihovo sodniško neodvisnost, ki se izraža pri sojenju, ampak tudi za pravno stabilnost celotne države.

Dogovor, ki ga je potrdila vlada, pa so pozdravili tudi predstavniki sodstva.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo