Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se je udeležila Visokega političnega foruma za trajnostni razvoj 2023.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se je udeležila Visokega političnega foruma za trajnostni razvoj 2023. Ta poteka v okviru Ekonomsko-socialnega sveta na sedežu Združenih narodov v New Yorku med 10. in 20. julijem. Udeleženci se na letošnjem forumu pogovarjajo o ukrepih za pospešitev okrevanja po pandemiji koronavirusne bolezni (covid-19) in o političnih smernicah za celovito izvajanje Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja.

Ministrica je v panelu splošne razprave z naslovom “Krepitev zagona za vrh SDG leta 2023: preobrazba za hitrejše izvajanje ciljev trajnostnega razvoja« predstavila prizadevanja Slovenije pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, pri čemer je izpostavila ukrepe v koordinaciji Ministrstva za javno upravo. Poudarila je, da je Slovenija že od samega začetka zavezana k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, nenazadnje je Slovenija te cilje tudi vključila v Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki v središče postavlja kakovostno življenje za vse, predvsem z mislijo na naslednje generacije. 

»Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo je odgovornost vseh nas, zato je globalno partnerstvo med vladami, gospodarstvom, znanostjo in civilno družbo izjemnega pomena za dosego večine ciljev do leta 2030,« je poudarila Ajanović Hovnik ter dodala, da pri krepitvi uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja igrajo pomembno vlogo tudi organizacije civilne družbe in nevladne organizacije. Dodatno pa je treba v proces uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja vključiti tudi mlade.

Med razpravo je ministrica spomnila še na pomembnost vlaganja v raziskovalno-razvojno dejavnost, IKT in opremo, ki je tesno povezana s pametno preobrazbo. Izpostavila je, da bodo pri doseganju podnebnih in okoljskih ciljev, odzivanju na krize, ki se vrstijo ena za drugo, ter oblikovanju boljše prihodnosti ključno doprinesle tudi inovativne izboljšave, predvsem v smeri procesov modernizacije ter priprave predpisov, ki so utemeljeni in preverjeni na inovacijah. Izpostavila je pomen sodelovanja med stroko in državno upravo, pri tem pa navedla tudi prizadevanja za krepitev kompetenc javnih uslužbencev, ki so ključnega pomena pri zagotavljanju kakovostnih in učinkovitih javnih storitev.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo