Od danes sta v javni razpravi Odredba vlade o razvrstitvi območja Mestne občine Celje v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi in Odlok o določitvi degradiranega ...

Od danes sta v javni razpravi Odredba vlade o razvrstitvi območja Mestne občine Celje v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi in Odlok o določitvi degradiranega okolja in programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na območju Mestne občine Celje. Dokumenta  sta nastajala v tesnem sodelovanju poslanke Svobode Janje Sluga, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in Civilnih iniciativ Celja, usklajena pa sta bila tudi z vodstvom Mestne občine Celje. Oba predpisa končno dajeta podlago, da se bo sistemska sanacija degradiranega okolja v Celju začela še letos. 

Okoljska sanacija področja Celja je zaradi onesnaženja zemljine s težkimi kovinami pereča tema že več kot desetletje, delno pa se je začela leta 2017 s sanacijo zemljin okoli vrtcev. V preteklem mandatu je Janja Sluga kot opozicijska poslanka poskušala doseči začetek sanacije z vložitvijo predloga zakona, saj tedanja vlada in vladajoča koalicija nista kazali nobenega interesa za ureditev razmer, po nastopu mandata sedanjega ministra mag. Bojana Kumra, pa so stekli vsebinski pogovori v okviru ministrstva, zato zakon ni več potreben. Načrt in oceno stroškov konkretnih ukrepov sanacije bo pripravila stroka, usklajeni pa bodo tudi z lokalno skupnostjo. Dokumenta bosta v javni razpravi do 18. avgusta 2023. 

Celjanke in Celjani si zaslužijo živeti v čistem okolju in v Gibanju Svoboda to predvolilno zavezo ljudem v knežjem mestu zdaj tudi izpolnjujemo!

Zadnji mejnik

Klemen Boštjančič postal podpredsednik Gibanja Svoboda

Svet stranke Gibanje Svoboda je 27. marca 2024 mag. Klemna Boštjančiča imenoval za novega podpredsednika Gibanja Svoboda. Mag. Boštjančič se je tako pridružil dvema dosedanjima podpredsednikoma, poslanki Sari Žibrat in ministru Mateju Arčonu.