Od danes sta v javni razpravi Odredba vlade o razvrstitvi območja Mestne občine Celje v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi in Odlok o določitvi degradiranega ...

Od danes sta v javni razpravi Odredba vlade o razvrstitvi območja Mestne občine Celje v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi in Odlok o določitvi degradiranega okolja in programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na območju Mestne občine Celje. Dokumenta  sta nastajala v tesnem sodelovanju poslanke Svobode Janje Sluga, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in Civilnih iniciativ Celja, usklajena pa sta bila tudi z vodstvom Mestne občine Celje. Oba predpisa končno dajeta podlago, da se bo sistemska sanacija degradiranega okolja v Celju začela še letos. 

Okoljska sanacija področja Celja je zaradi onesnaženja zemljine s težkimi kovinami pereča tema že več kot desetletje, delno pa se je začela leta 2017 s sanacijo zemljin okoli vrtcev. V preteklem mandatu je Janja Sluga kot opozicijska poslanka poskušala doseči začetek sanacije z vložitvijo predloga zakona, saj tedanja vlada in vladajoča koalicija nista kazali nobenega interesa za ureditev razmer, po nastopu mandata sedanjega ministra mag. Bojana Kumra, pa so stekli vsebinski pogovori v okviru ministrstva, zato zakon ni več potreben. Načrt in oceno stroškov konkretnih ukrepov sanacije bo pripravila stroka, usklajeni pa bodo tudi z lokalno skupnostjo. Dokumenta bosta v javni razpravi do 18. avgusta 2023. 

Celjanke in Celjani si zaslužijo živeti v čistem okolju in v Gibanju Svoboda to predvolilno zavezo ljudem v knežjem mestu zdaj tudi izpolnjujemo!

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo