V letu 2023 bomo skupaj s koalicijo oblikovali več reform družbenih podsistemov, ki so za razvoj Slovenije nujne. Reforma zdravstva je za Gibanje Svoboda ena izmed najpomembnejših.

V letu 2023 bomo skupaj s koalicijo oblikovali več reform družbenih podsistemov, ki so za razvoj Slovenije nujne. Reforma zdravstva je za Gibanje Svoboda ena izmed najpomembnejših. Po tridesetih letih razpadanja našega zdravstvenega sistema pod različnimi vladami smo odločeni, da ta ključni družbeni sistem ohranimo in nadgradimo, da bo dejansko dostopen in bo vsem državljankam in državljanom omogočal (ustavno) zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva.  Oblikovanje kakovostne zdravstvene reforme in njena uspešna uresničitev nam lahko uspe le s širokim družbenim soglasjem.

Krajše čakalne vrste

Eden izmed glavnih ciljev reforme je dostopno javno zdravstvo s krajšimi čakalnimi dobami. Vsak, ki bo po izvedeni reformi potreboval specialista, bo do pregleda prišel najkasneje v tridesetih dneh. Na operacije oziroma večje posege nihče ne bi smel čakati več kot šest mesecev. Cilj zdravstvene reforme bo tudi kakovostna mreža zdravstvenih storitev po vsej državi, v kateri bodo pristojnosti, pravice in dolžnosti jasno razporejene. To bo omogočilo učinkovitejše izvajanje storitev bliže pacientovemu kraju bivanja.

Dostop do osebnega zdravnika

V Sloveniji trenutno manjka 300 družinskih zdravnikov. Nobena vlada ne more zagotoviti takojšnjega dostopa do osebnega zdravnika. Trenutne razmere rešujemo z ambulantami za neopredeljene paciente, ki jim omogočajo dostop do osebnega zdravnika in tako dostop do specialističnih obravnav. Ena izmed dolgoročnejših rešitev za pomanjkanje družinskih zdravnikov je večja aktivacija specializantov družinske medicine, ki bi lahko z opredeljevanjem pacientov začeli že v 4. letniku študija, ter sprejetje ustreznih spodbud, da družinske zdravnike zadržimo v javnih zdravstvenih zavodih.

Pomanjkanje družinskih zdravnikov bomo zmanjšali tudi z razbremenitvijo obstoječih zdravniških kadrov. To lahko dosežemo s prenosom potrebnih kompetenc na kader zdravstvene nege, ki bi tako lahko nekatere manj zahtevne medicinske postopke izvajal samostojno. Seveda je rešitev za večjo dostopnost primarnega zdravstva tudi v zmanjševanju administrativnega dela družinskih zdravnikov, ki bodo tako lahko več svojega časa namenili sami obravnavi pacientov.

Digitalizacija in spremembe financiranja zdravstvenega sistema

Pomemben cilj prihajajoče reforme je digitalizacija zdravstvenega sistema. Ta bo zajemala uvedbo e-kartona, ki bo omogočil lažjo, hitrejšo in bolj kakovostno obravnavo na primarni, sekundarni in terciarni zdravstveni ravni.  E-karton bo odpravil odvečno birokracijo in zagotovil transparentnost obravnav in postopkov. Zdravstvena reforma bo preoblikovala tudi način zbiranja denarja za financiranje zdravstvenega sistema. To bomo v prvi vrsti dosegli z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Za uspešno reformo nujno družbeno soglasje

Dr. Robert Golob: »Rešitve za zdravstveni sistem bomo iskali skupaj. Nekatere lahko uresničimo hitreje, nekatere počasneje. Problemov ne moremo rešiti čez noč, lahko pa jih začnemo reševati danes

V prihodnjih dneh bo ministrstvo za zdravje predstavilo analizo stanja v slovenskem zdravstvu. Analiza bo skupaj s smernicami reforme najprej predstavljena na koalicijskem vrhu, nato tudi javnosti. V koaliciji bomo tudi s stroko iskali kar najširše soglasje, ki bo temelj za prihajajoče spremembe zdravstva.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan: »Kar je v našem zdravstvenem sistemu dobrega, bomo obdržali in nadgradili, da bodo pacienti do oskrbe prišli pravočasno, da bomo imeli solidaren zdravstveni sistem in pravo socialno državo z enakimi možnostmi dostopa do zdravstvenih storitev

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo