Ministrica je obiskala koprsko podeželje, kjer se je srečala z lokalnimi deležniki s področja kmetijstva. Izpostavili so posamezne problematike po panogah in obočjih, od koder prihajajo. Poleg Vanganelskega jezera, kmetije Parovel na Bivju in vinarstva Kralj v Škocjanu, je ministrica v dopoldanskem času obiskala tudi Izolo, kjer se je pogovarjala s predstavniki ribičev.

Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko si je ogledala Vanganelsko jezero, kjer jo je sprejel sedanji župan in skupni kandidat za župana Mestne občine Koper (MOK) ter nekateri svetniški kandidati stranke Gibanja Svoboda. Predstavnik civilne Iniciative Marjan Habjan je povedal, da zajetje, kot je Vanganelsko jezero predstavlja dragocen vir vode za namakanje v sušnih obdobjih, ter posledično za nadaljnjo vzdrževanje kmetijske panoge na tem območju in za namen oskrbe s kmetijskimi pridelki. Izpostavil je, da je zajetje staro več kot 60 let, ki ostaja neizkoriščeno.

Aleš Bržan je povedal, da je smiselno jezero sanirati in čim prej začeti uporabljati vodni vir za namakanje. Predlagal je, naj se najprej uredijo služnosti in se povabi kmete k sodelovanju. Ministrica je predstavila primer zajetja Vogrsko, kjer so kmetje s simbolnim prispevkom za sanacijo tamkajšnjega zajetja in urejenimi koncesijami lahko začeli s črpanjem vode za zalivanje sadnega drevja in zelenjave v Vipavski dolini.

Ministrica se je nato sestala s predstavniki zadružne skupnosti in pridelovalci zelenjave na kmetiji Parovel na Bivju. Predstavili so dejavnost pridelave povrtnin in zelenjave v toplih gredah, ki jo vztrajno nadgrajujejo od leta 1991 s pomočjo razvojnih sredstev. Podnebne spremembe predstavljajo resen izziv za številne kmete tudi v Istri, tople grede pa v smislu trajne samooskrbe, predstavljajo odlično rešitev za zagotavljanje prehrambne varnosti širše populacije. Parovelovi so pri vzpostavljanju novih toplih gred že leta izjemno uspešni. Vzpostavili so poslovni model, ki je zgled številnim kmetom v Istri. Ob pogovoru z ministrico so izpostavili pravno-administrativno težave s pridobivanjem dokumentacije za izgradnjo rastlinjakov. V občini Koper so administrativne izzive reševali sproti ob pomoči občine in strokovnjakov. Zato so prosili ministrico za pomoč pri naslavljanju težav s postopki za pridobivanje dovoljenj v drugih istrskih občinah. Predvsem v Izoli in Piranu, kjer je gradnja na določenih področjih onemogočena, zaradi lokalnih odlokov.

Ministrica je obisk na koprskem zaključila v vinarstvu Kralj, kjer se je pogovor nadaljeval v smislu reševanja izzivov lokalnih pridelovalcev zaradi: pomanjkanja kadrov na kmetijah, staranja kmetij, težav s prenosom kmetij na mlajše generacije in nekonkurenčnih cen lokalno pridelane hrane, zaradi stroškov s pridelavo. Ministrica Šinko je povedala, da so kadrovske težave prisotne v celotni EU, ne samo v Sloveniji. Za pravočasno reševanje vlog je potrebno povečati kadrovske kapacitete tudi na upravnih enotah po državi, za kar si že prizadeva ministrstvo za Javno upravo.

Gospod Andrej Skrt je kot lokalni pridelovalec zelenjave dodal: »Vsi bi radi imeli in jedli lokalno pridelano hrano. Vendar zelo malo ljudi se zaveda, da če ni lokalnih pridelovalcev in vode, ne bo niti hrane. Torej ohranjati moramo kmete in varovati moramo vodo. Pozicije za povečanje zalog vode in kmetijske površine, ki zagotavljajo kakovostno pridelavo, so na voljo. Žal so se pogoji za obdelavo zemlje z leti spremenili. Potrošniki se danes ne zavedajo, kaj točno pomeni 0 km. Moramo se naučiti promovirati tisto, kar je pri nas boljše v primerjavi s tem, kar ponujajo drugje. Pri tem nedvomno potrebujemo partnerstva, tudi z državo. Končno so se turistični ponudniki začeli zavedati, kako pomembna je lokalna ponudba z vidika promocije destinacije

Gospa Šinko se je strinjala in dodala: »Potrebujemo Slovensko blagovno znamko, s katero bomo označevali vse naše pridelke in z njo privabljali potrošnike. Zavedanje, da se postopoma in ozaveščanjem vzpostavi lokalna, slovenska blagovna znamka, s katero bomo vsi skupaj promovirali slovensko, je ključnega pomena za zaščito in napredek našega kmetijstva. Zadruge pa bi se morale povezati in postati tako velike, da bi lahko konkurirale trgovskim verigam

Gospod Luka Parovel je dodal, da bi Zadružna zveza s podporo države morala vzpostaviti večje zbirne centre, od kjer bi se povečala in izboljšala distribucija lokalno pridelane hrane po vsej državi. Gospod Matej Kralj, kandidat stranke Gibanje Svoboda za občinski svet MOK pa je povedal, da je tudi digitalizacija prihodnost za mlade kmete, saj jim omogoča, da vinarji in kmetje privarčujejo ogromno časa. Ministrica je povedala, da digitalizacijo podpira za pridobivanje tehnoloških rešitev in za enotno zbiranje informacij, ki so ključnega pomena za napredek kmetijske gospodarske panoge. Dodala je še, da se bo v bodoče podpiralo tudi naložbene dejavnosti za nekmetijsko dejavnost v okviru digitalizacije kmetijstva.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo