Konec maja so se na ustanovnem zboru zbrali člani stranke Gibanja Svoboda Gornji Petrovci in oblikovali strankin lokalni odbor.

Konec maja so se na ustanovnem zboru zbrali člani stranke Gibanja Svoboda Gornji Petrovci in oblikovali strankin lokalni odbor. Gibanje Svoboda je na lanskih lokalnih volitvah v Gornjih Petrovcih doseglo odličen rezultat s štirimi izvoljenimi svetniki. Svetnik Gibanja Svoboda Ernest Kerčmar je bil imenovan na mesto podžupana. Z ustanovitvijo Lokalnega odbora, pa je stranka dobila institucionalizirano obliko delovanja svojih članov.

Za prvega predsednika Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Gornji Petrovci je bil imenovan Robert Lavtar, za člana Izvršnega odbora pa sta bila izvoljena Ernest Kerčmar in Drago Škerlak.

Predsednik lokalnega odbora Robert Lavtar je člane seznanil z dosedanjim delom stranke v občini. Poudaril je, da so člani Gibanja Svoboda aktivno vključeni v delovanje komisij in odborov Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci. To je dober temelj za razvoj stranke v lokalni skupnosti, delovali pa bodo v skladu z vrednotami stranke. V lokalnem okolju bodo spodbujali medsebojno spoštovanje in zaupanje, osebno svobodo in odgovornost ter delovanje v dobro vseh občanov.

Člani stranke so se dogovorili, da funkcijo sekretarja odbora žačasno opravlja vodja odbora, razpravljali pa so še o programu dela za leto 2023 in finančnem načrtu.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo