Državni zbor je s podporo tako koalicijskih kot opozicijskih glasov potrdil razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju električne energije z drugim blokom krške nuklearke (Jek 2) in drugimi nizkoogljičnimi viri.

Z enako prepričljivo večino je državni zbor tudi sprejel resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Programski dokument izpričuje politično voljo za nadaljnjo rabo in razvoj jedrske energije v državi, vključno z gradnjo Jek 2.

Slovenija potrebuje mešanico jedrske energije in obnovljivih virov

Volivke in volivci bodo na referendumu, ki bo predvidoma konec novembra letos, odločali o strateškem vprašanju. Slovenija mora namreč ob opustitvi fosilnih goriv zagotoviti nove zanesljive zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz nizkoogljičnih virov s ciljem, da ne bi bila preveč uvozno odvisna ter bi lahko zagotavljala stabilnost oskrbe in cen. Zgolj obnovljivi viri pa so preveč nestanovitni, zato je potrebna mešanica jedrske energije in obnovljivih virov.

Tako evropske kot svetovne razmere narekujejo državam članicam Evropske unije čim nižjo odvisnost od uvoza energentov in resen spopad s podnebnimi spremembami.

V Gibanju Svoboda pri odločanju glede referenduma o Jek 2 sledimo naši zavezi iz koalicijske pogodbe, da bomo referendum izvedli do konca mandata. Da o usodi Jek 2 odločijo ljudje, je torej naša obljuba volivkam in volivcem. Jek 2 je namreč nacionalni projekt izjemnega pomena in obsega, ki mora nujno temeljiti na transparentnosti in neodvisnosti investicijskih odločitev.

»Tako evropske kot svetovne razmere narekujejo državam članicam Evropske unije čim nižjo odvisnost od uvoza energentov in resen spopad s podnebnimi spremembami. Slovenija zaradi svojega geostrateškega položaja in potreb po električni energiji potrebuje energetsko mešanico, ki vključuje jedrsko energijo in obnovljive vire. Le s tem si lahko Slovenija zagotovi dolgoročno samooskrbo, zanesljivo dobavo električne energije, cenovno vzdržnost in podnebno nevtralnost,« je opozorila poslanka Svobode mag. Nataša Avšič Bogovič, ki je tudi predsednica parlamentarnega odbora za  infrastrukturo, okolje in prostor.

Referendum o Jek 2 deležen širokega političnega konsenza

!n referendumsko vprašanje po besedah poslanke Avšič Bogovič naslavlja točno to – torej ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. »Tako širok politični konsenz glede vloge jedrske energije ob sočasnem spodbujanju in razvoju tehnologij obnovljivih virov energije, ki smo mu priča, daje pozitiven signal za nadaljnji razvoj stabilne in varne prihodnosti Slovenije,« je poudarila. Po njenih besedah je naloga vlade in investitorjev, da v naslednjih šestih mesecih zagotovijo potrebne informacije, kar bo omogočilo, da bo referendum sprejet na podlagi dobro informirane odločitve posameznikov.

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda dr. Robert Golob: »S skupnim oblikovanjem referendumskega vprašanja smo dali pomembno sporočilo, da je projekt Jek 2 strateški projekt države, ki presega stranke, eno vlado in en politični mandat. Slovenija je in bo ostala jedrska država. Imamo ogromno znanja na področju jedrske tehnologije, ki ga moramo izkoristiti pri gradnji bloka Jek 2.«

Vodja poslanske skupine Svoboda mag. Borut Sajovic: »So teme, ki presegajo domet strankarske politike, so trenutki, ko je treba pokazati enotnost v razmisleku, in zato seveda s tega mesta hvala in zahvala vsem strankam.«

S skupnim oblikovanjem referendumskega vprašanja smo dali pomembno sporočilo, da je projekt Jek 2 strateški projekt države, ki presega stranke, eno vlado in en politični mandat.

Poslanka Svobode Tamara Vonta: »Na okoljske in podnebne izzive se je aktualna vlada odzvala z realizacijo široke palete ukrepov, ki vključujejo pripravo podzakonskih in zakonskih aktov, povečanje finančnih sredstev in širitev nabora spodbud za prehod na obnovljive vire energije.«

Resolucija opredeljuje jedrsko energijo kot strateški vir energije

Resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki nosi naslov »Jedrska energija za prihodnost Slovenije«, pa ugotavlja, da je jedrska energija strateški vir energije, ki ima pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev blaženja podnebnih sprememb, zato naj bo del energetske politike in oblikovanja smernic za izrabo energetske mešanice jedrske energije in obnovljivih virov. Besedilo izraža podporo projektu Jek 2, ki bo strateškega pomena za dolgoročno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo in za prehod v nizkoogljično družbo.

Z resolucijo vlada dr. Roberta Goloba uresničuje napovedi o transparentnem, jasnem in vključujočem procesu oblikovanja zakonodaje in politike miroljubne rabe jedrske energije, ki temelji na že obstoječih znanstvenih dognanjih ter na načrtovanih posodobitvah jedrskega programa, ki bodo vključevale gospodarski in izobraževalni sektor ter širok nabor predstavnikov strokovne in laične javnosti. Sicer je resolucija prvi programski dokument z opredelitvijo razvojnih usmeritev na področju jedrske energije in predstavlja temeljni okvir za  vzpostavitev smernic za trajnostno rabo jedrske energije v Sloveniji.

Poslanka Svobode mag. Nataša Avšič Bogovič: »Resolucija ne le da določa konkretne cilje in smernice za razvoj jedrske energije, temveč predstavlja tudi pomemben politični signal. Načelna politična podpora, izražena v tem dokumentu, je ključna za mobilizacijo vseh potrebnih virov in omogočanje dolgoročnih investicij v jedrski sektor.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo