Skupina koalicijskih poslank in poslancev je pozvala vlado dr. Roberta Goloba k normativni ureditvi opustitve dela železniške proge med elektro napajalno postajo (ENP) Dekani in Prešnico ter k izgradnji kolesarske poti na opuščeni trasi. Pod poslansko pobudo so se iz vrst Svobode podpisali dr. Mirjam Bon Klanjšček, mag. Tamara Kozlovič, Andreja Živic, Uroš Brežan, Robert Janev in Aleksander Prosen Kralj, iz SD mag. Meira Hot in iz Levice dr. Matej T. Vatovec. Podpis pa je prispeval tudi poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža. Vlada je v odgovoru pobudo pozdravila.

Kolesarska pot na trasi opuščene železniške proge bo povečala turistično ponudbo

Kot so v pobudi spomnili poslanke in poslanci, se je januarja 2023 vlada strinjala, da je najustreznejša rešitev priprave državnegaprostorskega načrta t. i. varianta 2, ki predvideva umestitev vzporednega tira k trasinove železniške povezave med Divačo in Koprom, ki je v fazi izgradnje, ureditev novihdostopnih cest in opustitev dela proge na odseku ENP Dekani–Prešnica. Na tem odseku opuščene proge je predvidena izgradnja kolesarskepoti. Podpisniki poslanske pobude so pozdravili izbiro variante 2 in se strinjali, da se z ukinitvijo železniške proge odprejo vrata rekreativnim in s turizmom povezanim vsebinam. »Podpisane poslanke in poslanci pozdravljamo vladno izbiro variante 2, saj se strinjamo, da po ukinitvi železniške proge zaživijo rekreativne in s turizmom povezane vsebine. Podpiramo pobudo, da bi se na območju ukinjene železniške proge vzpostavila kolesarska povezava državnega pomena, ki bi še dodatno oplemenitila turistično ponudbo države, regije in spodbudila razvoj trajnostne mobilnosti na lokalni ravni,« je poudarjeno v poslanski pobudi.

Poslanke in poslanci so zato predlagali, naj se v državni prostorski načrt za spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper, kot tudi v novelo zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, ustrezno vključijo tri zaveze:

  • da mora upravljalec železniške infrastrukture najkasneje v enem letu po začetku obratovanja dodatnega vzporednega tira na obstoječi progi od cepišča Prešnica do Dekanov tirno infrastrukturo z vsemi pripadajočimi ureditvami in napravami odstraniti;
  • da mora infrastrukturno ministrstvo najkasneje eno leto po odstranitvi tirne infrastrukture z vsemi pripadajočimi ureditvami in napravami na železniški progi od cepišča Prešnica do Dekanov vzpostaviti daljinsko kolesarsko povezavo in določiti njenega upravljavca;
  • in da se najkasneje v šestih mesecih po začetku obratovanja dodatnega vzporednega tira stavbe železniških postaj Rižana, Dol pri Hrastovljah in Črnotič s pripadajočimi funkcionalnimi površinami prenesejo v last in upravljanje Mestni občini Koper, in to za namene spremljajočih vsebin rekreacijske in turistične infrastrukture.

Poslanski predlog bo smiselno vključen v besedilo zakona

Vlada je torej pozdravila poslansko pobudo za normativno ureditev opustitve dela železniške proge med ENP Dekani in Prešnico ter vzpostavitev kolesarske poti na opuščeni trasi. »Ta namera je bila v zadnjih dveh letih že večkrat javno poudarjena, zato ne obstajajo nikakršni zadržki, da se ta namera tudi nedvoumno določi v predpisih. Ministrstvo za infrastrukturo, ki pripravlja predlog novele zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača–Koper, je v delovno besedilo že tudi vključilo predlog, da se po polnem obratovanju dvotirne proge na relaciji med Divačo in Koprom sedanji del proge, ki je kritičen z vidika obremenjevanja lokalnih prebivalcev in okolja, tudi dejansko opusti. V besedilo zakona, ki bo poslan v zakonodajni postopek, bo tako smiselno vključen predlog iz poslanske pobude. Pri tem se glede na besedilo poslanske pobude predlaga, da naj se rok za opustitev določi z upoštevanjem začetka rednega obratovanja,« je vlada zapisala v odgovoru.

Vlada podpira tudi odločitev o vzpostavitvi kolesarske poti na trasi opuščene proge. Pri tem predlaga, da se odločitev o tem, ali se v predmetno uredbo o spremembah in dopolnitvah državnega lokacijskega načrta, s katerim se umešča vzporedni tir, umesti tudi predlagano besedilo o vzpostavitvi kolesarske povezave, prepusti strokovnjakom za prostorsko načrtovanje. Prav tako vlada podpira pobudo, da se opuščeni objekti s funkcionalnimi površinami, ki ne bodo več služili železniškemu prometu, predajo v upravljanje in last lokalni skupnosti za namene spremljajočih vsebin rekreacijske in turistične infrastrukture.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo