Poslanci Svobode iz Slovenske Istre, Robert Janevmag. Tamara Kozlovič in donedavnega tudi Mateja Čalušić, zdajšnja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se od začetka mandata trudimo v smeri zagotovitve prepotrebnega vodnega vira za Istro, saj je reka Rižana v poletnih mesecih nezadostna. Zato v Slovenski Istri vsako poletje trepetamo ali bo pitne vode dovolj.

Tudi zaradi naših prizadevanj je nova vlada težavo takoj prepoznala in aktivno pristopila k njenemu reševanju, z aktivnejšo pomočjo občinam. Za ta namen je vlada že zagotovila več kot 2,5 milijona evrov za Rižanski vodovod Koper (RVK) in Kraški vodovod za izvedbo kratkoročnih ukrepov. Dodatno pa je vlada rezervirala tudi 92,3 milijonov evrov kohezijskih sredstev za srednjeročne ukrepe – investicije za povezavo vodovodnega omrežja RVK-ja z vodovodnimi omrežji več vodovodov na Krasu (Kraški vodovod Sežana, d.o.o., Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. in Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.). Načrt srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov zagotovitve vodo-oskrbe Slovenske Istre nastaja v sodelovanju z 12 občinami Istre in Krasa ter aktivno pomočjo Ministrstva za naravne vire in prostor.

Pomembno je, da so se po desetletjih pregovarjanj župani in ministrstvo končno poenotili, katera je prava smer zagotovitve oskrbe s pitno vodo za Slovensko Istro in za zagotovitev nadomestnih vodnih virov za kar 12 občin, poleg Kopra, Izole, Pirana in Ankarana so to tudi Miren-Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.

Izjavo ministra Jožeta Novaka, ki jo je dal za oddajo Tednik, je treba razumeti v tem kontekstu. In sicer, da je treba zagotoviti sanacijo vodnih izgub, povečati vodohrame in zgraditi akumulacije na posameznem vodnem viru. Cilj je, da vsak vodni sistem funkcionira samostojno, istočasno pa je pomembna faza povezovanje obstoječih vodnih virov, saj se s tem zagotavlja rezervni vodni vir za vse občine. Ko bo Slovenska Istra pridobila akumulacijo, bo s tem Rižana postala zadosten vodni vir in novih primarnih vodnih virov ne bo več potrebovala. Slovenska Istra bi bila namreč v tem primeru samozadostna. In o tem je govoril tudi minister.

Vse to so zelo zahtevne investicije – za akumulacijo je denimo treba izdelati načrte, izvesti vsa potrebna projektiranja in na koncu akumulacijo seveda tudi zgraditi. Ker pa smo priča podnebnim spremembam, se je pristopilo k takojšnji izvedbi povezave istrskega in kraških vodovodnih omrežij, saj je pomembno, da ima vseh navedenih 12 občin zagotovljen tudi nadomestni vodni vir. Tako bodo občanke in občani vseh teh občin lahko bolj mirno spali, saj bodo imeli v primeru, da se nekaj zgodi na njihovem osnovnem vodnem viru, na voljo tudi rezervni vodni vir z enim od preostalih vodnih virov oziroma vodovodov. Gre za več investicijskih projektov, ki se peljejo vzporedno in se med seboj dopolnjujejo – akumulacija v Slovenski Istri in povezava štirih vodovodov na območju Slovenske Istre in Krasa.

Absolutno je prioriteta te vlade ureditev nemotene oskrbe Slovenske Istre s pitno vodo, za kar obstaja veliko politične volje, zato pa so bili v zadnjih dveh letih narejeni koreniti in konkretni premiki za zagotovitev vode za Slovensko Istro, kar se desetletja ni premaknilo z mrtve točke. V obeh primerih pa gre za kompleksne investicije, ki se jih žal ne da zgraditi čez noč, zanje je potreben čas in ta vlada – ob nenehnih spodbudah poslancev Svobode – dela vse za to, da bo ta čas čim krajši in da se v Slovenski Istri ne bo več treba pogovarjati o pomanjkanju pitne vode. Zato ne drži, da še ni ustrezne rešitve za nemoteno oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih mesecih, rešitev smo vam navedli. Prav tako nikakor ne drži, da so bili projekti za zagotovitev stabilnejše in zanesljivejše oskrbe Slovenske Istre s pitno vodo ustavljeni, prav nasprotno, pospešili so se. Ministrstvo in občine aktivno izvajajo vsak svoj del nalog s skupnim ciljem, to pa je zagotovitev zadostnega vodnega vira za Slovensko Istro in zagotovitev nadomestnega vodnega vira za vse občine. Razlika s preteklimi leti pa je ta, da so tokrat vsi na isti strani in vsi vključeni delajo v isti smeri, z istim ciljem.

Poslanci Svobode – poleg istrskih tudi Andreja Živic, Aleksander Prosen Kralj, Uroš Brežan, Mirjam Bon Klanjšček in Bojan Čebela – pa bomo, tako kot to počnemo že od začetka mandata, še naprej vse skupaj spodbujali, da bo stabilna oskrba Slovenske Istre s pitno vodo čim prej zagotovljena.

Po mnenju poslancev Svobode Slovenska Istra namreč še nikoli ni bila tako blizu rešitvi stabilne oskrbe s pitno vodo, kot je danes.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo