Predstavnik in kontakt

Franc Brane Praznik
[email protected]

Lokalni odbor

Trebnje

Svoboda za Občino Trebnje

Trajnostni razvoj turizma naj temelji na razvoju in varovanju naravne in kulturne dediščine, občani in mlade družine naj imajo dobre pogoje za življenje.

... gospodarski napredek Trebnjega in celotne občine, razvoj obrti in podjetništva!

... skladni kulturni in turistični razvoj občine, ki naj varuje svoje naravne vire!

... sodobnejšo športno dvorano, za kakovostno preživljanje prostega časa v občini!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Izgradnja druge osnovne šole, dajmo mladim družinam priložnost

Zavzeli se bomo za izgradnjo druge osnovne šole z večnamensko telovadnico v Trebnjem in izboljšali pogoje za izobraževanje v vseh ostalih šolah naše občine. Z odprtjem novih oddelkov vrtca bomo poskrbeli bomo za najmlajše. Potrebujemo mladinski center.

Kulturni center v Trebnjem za pestro družabno življenje v kraju

Pospešili bomo gradnjo kulturnega centra v Trebnjem, v katerem bodo dvorana, kinematograf, večnamenski prostori in muzej občine Trebnje. S tem bomo podprli razmah poklicne in ljubiteljske kulturne dejavnosti ter obogatili življenje občanom.

Turistični razvoj, ki temelji na naravni in kulturni dediščini

Obnovili in ustrezno revitalizirali bomo kulturne, zgodovinske in naravne znamenitosti naše občine. Vključili jih bomo v krožno turistično pot. S tem bomo privabili turiste in odprli nova delovna mesta ter poskrbeli za dostojno promocijo kraja.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

mag. Gregor Kaplan (VE3)
Brane Praznik (VE1)
Andreja Gorenc (VE2)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva