Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko na delovnem obisku gosti Ljupča Nikolovskega, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Severne Makedonije.

Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko na delovnem obisku gosti Ljupča Nikolovskega, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Severne Makedonije.

Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko na delovnem obisku gosti Ljupča Nikolovskega, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Severne Makedonije. Delovni obisk sta ministra v četrtek začela z dvostranskim pogovorom, kjer sta se osredotočila na področja gozdarstva, mladih in kmetijstva, zadružništva ter šolske prehrane.

Sledil je obisk večih slovenskih kmetij, kjer sta ministra dobila sijajno priložnost za izmenjavo pozitivnih izkušenj in praks s področja ekološkega in trajnostnega kmetovanja. Ogledala sta si ekološko kmetijo Jake Kastelica, nosilca dopolnilne dejavnosti na Malem Vrhu, kjer se je ministroma pridružila tudi poslanka Svobode Jožica Derganc, ter vinogradniško in živinorejsko kmetijo mlade kmetice Vesne Brajer v Zgornjih Vodalah. Na tej kmetiji sta se srečala tudi s člani Društva podeželske mladine Mirna Peč in Društva podeželske mladine Krško, pridružili pa sta se jima tudi poslanki Svobode Nataša Avšič Bogovič in Tamara Vonta. V razpravi je ministrica Šinko prisotnim odgovarjala na vprašanja ter prisluhnila pogledom mladih kmetov na dejavnost pridelave hrane.

Obisk je nudil priložnost za sodelovanje tudi članom lokalnih odborov Svobode, ki so lahko z izkušnjami iz lokalnih okolij še dodatno prispevali k razpravi. Na srečanju sta tako sodelovala predstavnika odbora Gibanja Svobode Novo mesto Žiga Papež in Tomaž Slana, ter predstavnika lokalnega odbora Trebnje Gregor Kaplan in Brane Praznik

Danes bosta ministra obiskala še ekološko kmetijo Žunkovič iz Grdine in kmetijo mladih kmetov Aleša in Andreja Perka iz Spodnje Velke. 

Zadnji mejnik

Klemen Boštjančič postal podpredsednik Gibanja Svoboda

Svet stranke Gibanje Svoboda je 27. marca 2024 mag. Klemna Boštjančiča imenoval za novega podpredsednika Gibanja Svoboda. Mag. Boštjančič se je tako pridružil dvema dosedanjima podpredsednikoma, poslanki Sari Žibrat in ministru Mateju Arčonu.