Izvršni odbor sestavljajo predsednik Lokalnega odbora Brane Praznik, vodja svetniške skupine Gregor Kaplan, izvoljeni članici Nena Janković in Tanja Benedik ter Alex Verščaj, ki je bil imenovan za ...

V četrtek, 2. marca 2023 se je v Trebnjem dokončno konstituiral izvršni odbor Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Trebnje. Izvršni odbor sestavljajo predsednik Lokalnega odbora Brane Praznik, vodja svetniške skupine Gregor Kaplan, izvoljeni članici Nena Janković in Tanja Benedik ter Alex Verščaj, ki je bil imenovan za sekretarja Gibanja Svoboda Trebnje.

Na zboru člano so gostili tudi našo državnozborsko poslanko, Novomeščanko Jožico Derganc, ki se je vključila v pestro razpravo članov v zvezi z oblikovanjem programa Gibanja Svoboda Trebnje.

Čeravno iniciativni odbor Gibanja Svoboda deluje šele od lani pa so bili na lanskih lokalnih volitvah uspešni, saj so bili v 21-članski občinski svet Občine Trebnje izvoljeni trije svetniki. Cilji lokalnega odbora Svobode pa so znatno višji, kar odseva tudi vsebina njihovega programa dejavnosti.

V programski razpravi članov so bile naštete številne aktualne naloge pomembne za razvoj občine in širše okolice. Lokalne odbore Gibanja Svoboda bo potrebno ustanoviti tudi v občinah Mirnske doline: Mokronog – Trebelno, Šentrupert in Mirna, saj te občine s Trebnjem povezujejo številne vsebine. Gre v glavnem za komunalne in infrastrukturne probleme, ki jih bo potrebno reševati skupaj. Navsezadnje trebanjsko komunalno podjetje skrbi za temeljne komunalne storitve v vseh naštetih občinah.

V sami občini Trebnje pa je nekaj izjemno perečih problemov, ki tarejo ljudi. Na prvem mestu je nedvomno osnovnošolsko izobraževanje in pomanjkanje prostora v obeh osnovnih šolah, pa tudi neracionalni šolski okoliši. Potrebna je gradnja osrednje športne dvorane v Trebnjem in športne dvorane pri OŠ Veliki Gaber, kronično pa je tudi pomanjkanje prostorov za kulturo in kulturno ustvarjanje. Številni izzivi torej čakajo prebivalce v dolini reke Temenice. Prav reka Temenica je v razpravah članov Gibanja Svoboda že v preteklosti dobila veliko težo. Na eni strani jo namreč ogroža onesnaževanje in neurejene čistilne naprave, na drugi pa črpanje pitne vode iz podtalnice za vsakdanjo rabo prebivalstva ogroža redno oskrbo in zmanjšuje pretok reke.

Člani so se v razpravi dotaknili še problemov v zvezi z razvojem obstoječe gospodarske in kmetijske dejavnosti in razvoja turizma, ki bi lahko bil znatno bolje razvit, saj ima občina dobre naravni in narodopisne pogoje.

S svojim delovanjem želi trebanjski odbor Gibanja Svobode bistveno prispevati k razvoju območja. Povezovanje vseh, ki bodo pokazali podobne interese, pa sodi med prioritetne naloge Lokalnega odbora.

Predsednik IO Trebnje je postal Brane PRAZNIK, ki je upokojeni častnik SV, uveljavljen ljubiteljski slikar in  predsednik likovnega društva Trebnje, kakor tudi član nekaterih drugih društev ter organizacij. Je tudi publicist in avtor več knjig z osamosvojitveno in lokalno – zgodovinsko tematiko.

Podpredsednik Izvršnega Odbora bo Gregor Kaplan, ki je doslej vodil lokalni iniciativni odbor Gibanja Svoboda Trebnje ter vodi občinsko svetniško skupino Svobode. Zaposlen je kot vodja oddelka v MORS.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo