Predstavnik in kontakt

Herman Tomažič
[email protected]

Lokalni odbor

Radlje ob Dravi

Svoboda za Občino Radlje ob Dravi

Med ključne nosilce razvoja uvrščamo podjetnike, kmete, zaposlene v turistični panogi ter lokalne obrtnike, poudarek dajemo enakomernemu razvoju.

... širitev radeljskega vrtca in reševanje bivanjskih vprašanj mladih in starejših!

... večjo podporo prostovoljnim gasilcem, za socialno vključujočo občino!

... gradnjo novega zdravstvenega doma, za starostnikom in invalidom prijazno občino!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Reševanje bivanjskega vprašanja vseh generacij v občini

Mladim bomo s pospešeno gradnjo neprofitnih stanovanj omogočili ugoden nakup oziroma najem energetsko varčnih stanovanj, starejšim pa z novimi oskrbovanimi stanovanji dostojno starost. Sredstva bomo prioritetno namenili tudi varstveno-delovnemu centru.

Spodbujanje varne prehranske samooskrbe in zelene verige

Z javnimi razpisi bomo sofinancirali projekte lokalnih živilskih ponudnikov ter poskrbeli za ustrezno trženje njihovih pridelkov in izdelkov. Kratke nabavne verige in znano poreklo lokalnih izdelkov so temelj kakovostnega trajnostnega gospodarjenja.

Razvoj gospodarstva in trajnostnega zelenega turizma

Uredili bomo poslovne cone, ki bodo privabile podjetnike, inovativnost in ustvarile nova delovna mesta. Z novimi namestitvami, smučarsko tekaško stezo in ureditvijo kakovostnega javnega prometa bomo povečali turistično prepoznavnost naše občine.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Vojko Gmajner (VE1)
Metka Erjavec (VE2)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva