Predstavnik in kontakt

Bogdan Lesjak
[email protected]

Lokalni odbor

Radenci

Svoboda za Občino Radenci

Prihodnost bomo gradili na spoštovanju. Medsebojno spoštovanje in sodelovanje nas usmerjata k sprejemanju drugačnih mnenj in raznolikih pogledov na svet.

... napredno občino, kjer občanke in občani o javnih zadevah odločamo skupaj!

... prehransko in energetsko samooskrbno skupnost na poti zelenega preboja!

... razvoj občine kot sodobnega kulturnega, športnega in turističnega središča!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Participativni proračun za ustvarjalno in povezano skupnost

Občani smo si vedno prizadevali biti aktivni v okviru turističnih, športnih in kulturnih društev. Zato bomo v občinskem svetu bolj sistematično spodbujali ustvarjalnost vseh za napredek celotne lokalne skupnosti. Uvedli bomo participativni proračun.

Prehranska samooskrba, energetska učinkovitost, zeleni turizem

Podpirali bomo prehransko samooskrbo, ekološko pridelavo in organizirali lokalno prodajo pridelkov. S spodbudami bomo poskrbeli za prehod na obnovljive vire energije in energetsko prenovo stavb za dolgoročne prihranke. Zeleni turizem je nosilec razvoja.

Posodobitev občinske infrastrukture za hitrejši razvoj

Zgradili bomo cesto Radenci – Grabonoš in obnovili cesto od OŠ Kajetana Koviča do rondoja pri KZ Gornja Radgona. Dokončali bomo čistilno napravo v Radencih in zgradili malo čistilno napravo Hrastje-Mota. Uredili bomo kopališki kompleks Radenci.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Bogdan Lesjak
Aleksander Mulec
Urša Jelen

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva