Predstavnik in kontakt

Branislav Zajović
[email protected]

Lokalni odbor

Jesenice

Svoboda za Jesenice

Občina ima številne možnosti za energetsko neodvisnost. Samooskrbne Jesenice z nadgradnjo sistema ogrevanja in vsem dostopna zelena energija so naš cilj.

... čisto in kakovostno pitno vodo na Jesenicah, brez izgub in zanesljivo oskrbo!

... ureditev deponije odpadkov na Mali Mežakli, Jesenice si zaslužijo čisto okolje!

... vzpostavitev medgeneracijskega dialoga in spoštljivo medkulturno komunikacijo!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Zelena občina za trajnostni razvoj mesta in naselij

Sanirali bomo ogrevalni sistem, zmanjšali izgube in posledično znižali stroške gospodinjstvom. Skupaj z državo in v dialogu z občani bomo pripravili strategijo prehoda na obnovljive vire energije. Jesenice so lahko energetsko samooskrbne.

Občina aktivnih ter slišanih občank in občanov

Obnovili smo bazen Ukova, poskrbeli bomo za začetek izgradnje športnega centra s celovito ponudbo dejavnosti za širok krog športnikov in športnih navdušencev. Vzpodbujali bomo kulturni in medgeneracijski dialog ter prisluhnili ranljivim skupinam občanov.

Pametna občina, ki vgrajuje sodobno tehnologijo

Sodobna tehnologija omogoča temeljit in natančen nadzor nad odpadki, vodnimi izgubami in kanalizacijskimi sistemi. Senzorje, ki bodo omogočili pametne odvoze in odprave anomalij, bomo uvedli v sisteme Jeka.

Medgeneracijsko sodelovanje in povezanost za prihodnost

Želimo si, da bo Občina Jesenice v prihodnosti predstavljala takšno skupnost občank in občanov, ki bo mladim ponujala izziv in dobre možnosti za življenje, starejšim pa omogočala varno in kvalitetno uživanje sadov svojega preteklega dela.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Branislav Zajović (VE3)
Mojca Čufer (VE1)
Dževad Halilov (VE2)
Tanja Tarman (VE3)
Armin Silić (VS3)
Tadej Križaj (VS4)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva