Blejska južna razbremenilna cesta, kolesarska povezava Bled – Bohinj, kmetijska problematika v Kranjski Gori, upravljanje naravnih vrednot v Triglavskem narodnem parku, ...

Blejska južna razbremenilna cesta, kolesarska povezava Bled – Bohinj, kmetijska problematika v Kranjski Gori, upravljanje naravnih vrednot v Triglavskem narodnem parku, energetska problematika na Jesenicah so skupne točke, ki so jih prepoznali v Regijskem centru Gibanja Svoboda Zgornje Gorenjske.

Na prvi seji se je sestal regijski center Zgornje Gorenjske, ki je definiral skupne projekte, koordinator pa je postal Zdravko Cankar. Razpravi sta z zanimanjem prisluhnila poslanca Državnega zbora Republike Slovenije mag. Borut Sajovic in Katarina Štravs, ki sta obljubila vso pomoč pri uresničevanju projektov, ki so razvojno naravnani in pomembni za lokalne skupnosti. Regijski center Zgornje Gorenjske tvorijo lokalni odbori Bohinj, Kranjska Gora, Jesenice, Bled, Tržič in Naklo.

Med nalogami članov omenjenih lokalnih odborov Gibanja Svoboda so veliki projekti, ki so pomembni za celotno regijo in ne samo za posamezne občine. S tem Gibanje Svoboda uresničuje svoje zaveze, da bo skrbelo za enakomeren razvoj Slovenije, širilo lokalno mrežo in predvsem z delom dokazalo, da so lokalni projekti pravzaprav temelj za razvoj celotne države, hkrati pa s povezovanjem na mikro nivoju skrbi za opolnomočenje skupnosti.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo