Predstavnik in kontakt

Olga Pikon Gorišek
[email protected]

Lokalni odbor

Bohinj

Svoboda za Občino Bohinj

Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma, spoštovanje dediščine, samooskrba in kakovostne infrastrukture povezave so razvojna priložnost občine Bohinj.

... Bohinj, ki bo zgled prijaznosti do okolja, domačinov in obiskovalcev!

... izboljšanje prometne infrastrukture, dostopnosti in komunikacijskih povezav!

... spoštljiv dialog in sodelovanje med vsemi občankami in občani ter našimi gosti!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Zeleni prehod in zanesljiva lokalna samooskrba

Zaradi lege in dejavnosti, ki temeljijo na naravnih lepotah, sta spoštovanje in ohranjanje narave v središču naše pozornosti pri načrtovanju prometnih povezav, prenovi energetske oskrbe, razvoju turistične ponudbe in odpiranju novih delovnih mest.

Prijazne in učinkovite javne storitve za občane in občanke

Občanom in občankam bomo zagotovili pregledne občinske storitve in podporo pri ključnih vprašanjih - gradbenih in prostorskih problematikah, komunalni oskrbi in reševanju težav z mobilnostjo. Pri tem bomo spodbujali sodelovanje za skupno dobro.

Promocija in razvoj dejavnosti z visoko dodano vrednostjo

Zagotovili bomo pogoje za povezovanje turističnih ponudnikov, kmetij in kulturnih ustvarjalcev. Le s povezovanjem bomo lahko predstavljali in ponujali lokalne izdelke z visoko dodano vrednostjo. Spodbujali bomo skladen razvoj krajevnih skupnosti.

Ohranimo živo podeželje in kmetije s pomočjo mladih

Želimo, da Občina Bohinj v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo mladim nudi pomoč pri prevzemu manjših družinskih kmetij, kar nam bo pomagalo ohraniti podeželje. Podeželje želimo ohraniti živo, mladim pa dati priložnost, da ostanejo doma.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Olga Pikon Gorišek (VE1)
Anton Vavroš (VE1)
Katarina Đuršević (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva