Predstavnik in kontakt

Lena Grgurevič
[email protected]

Lokalni odbor

Maribor

Svoboda za Mestno Občino Maribor

Strategijo razvoja mesta je treba pripraviti v sodelovanju s prebivalci. Maribor ima možnosti za tehnološki napredek, razvoj in stabilno gospodarstvo.

... ozelenitev in uravnotežen razvoj vseh delov mesta, za dobre pogoje za investicije!

... javni servis po meri vseh občank in občanov, za kakovostno infrastrukturo!

... spoštljivo sodelovanje s prebivalci in strokovno javnostjo, za urejen promet!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Skladen in enakomernejši razvoj celotne občine

Prekinili bomo trend izključnega razvoja središča mesta in zagotovili enakomernejši razvoj celotnega Maribora. V tesnem sodelovanju z Vlado Republike Slovenije in konkretnimi projekti bomo zagotovili pospešen razvoj četrtnih skupnosti v naši občini.

Prometno in infrastrukturno urejeno in pametno mesto

Mesto bo v vseh naseljih dobilo urejene ceste, pločnike, kolesarske poti in parkirna mesta. Posegi v prostor bodo skrbno premišljeni in strokovno utemeljeni. Pametno in moderno urejena infrastruktura je pogoj za skladen in enakomeren razvoj mesta.

Digitalizacija za ustvarjanje novih delovnih mest, krožno gospodarstvo

Zavzemali se bomo za digitalni razvoj, s katerim bomo ustvarili nova delovna mesta. Poskrbeli bomo za razvoj pametnega mesta. Uvajanje okoljske odgovornosti in usmerjenost gospodarstva in gospodinjstev v krožno gospodarstvo je prednostna naloga mesta.

Mestni svetniki

Vodja svetniške skupine

dr. Vojko Flis (VE1)
mag. Karin Jurše (VE1)
mag. Marko Slavič (VE1)
Leonida Polajnar (VE1)
Sonja Porekar Petelin (VE1)
Davorka Pregl (VE1)
Edo Pavao Belak (VE1)
Simona Koželj (VE1)
Dejan Stanko (VE1)
Ivana Grgić (VE1)
Milan Lukič (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva