Minister za javno upravo Franc Props s sodelavci in sodelavkami v teh dneh obiskuje upravne enote po Sloveniji. Tik pred prazniki je obiskal upravne enote Maribor, Pesnica in Murska Sobota, kjer je poudaril pomen medsebojne komunikacije.

»Komunikacija, sodelovanje in sprotno reševanje kadrovskih, finančnih in prostorskih vprašanj upravnih enot je ključno, saj vpliva na učinkovitost in zadovoljstvo strank ter zaposlenih pri delu«,

je dejal minister in poudaril pomembnost izmenjave dobrih praks med upravnimi enotami in čimprejšnjo implementacijo obstoječih rešitev za poenostavitev upravnih procesov, ki lahko prispevajo k bolj učinkovitemu in hitrejšemu reševanju vlog ter pohitritvi upravnih postopkov.

Na vsaki od obiskanih upravnih enot se je minister posvetil aktualnim izzivom oz. temam, ki se nanašajo na posamezno upravno enoto ter v dialogu z vodstvom upravnih enot iskal poti in rešitve za izboljšanje in optimizacijo stanja.

Komunikacija, sodelovanje in sprotno reševanje kadrovskih, finančnih in prostorskih vprašanj upravnih enot je ključno, saj vpliva na učinkovitost in zadovoljstvo strank ter zaposlenih pri delu.

»Vlada ceni in spoštuje delo javnih uslužbencev na upravnih enotah ter se zaveda, da je njihova vloga ključna za dobro delovanje javnega servisa in zadovoljstvo uporabnikov, kakor tudi za dvig kakovosti javnih storitev«, je še dejal Franc Props in potrdil zavezanost vlade k iskanju učinkovitih rešitev za izboljšanje pogojev dela. Pri tem pa poudaril, da so ti izzivi ponekod zahtevnejši, saj so rezultat večletnega zatečenega stanja, a je prepričan, da so z odločnim in skupnim prizadevanjem vsekakor dosegljivi.

Sogovorniki so se na srečanjih dotaknili tudi prenove plačnega sistema v javnem sektorju. Minister je na to temo pojasnil, da vlada odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah in uvrstitve delovnih mest na novo plačno lestvico rešuje v okviru celovite prenove plačnega sistema v javnem sektorju, s predstavniki sindikatov javnega sektorja, tudi reprezentativnimi sindikati upravnih enot, pa poteka tudi pogajalski proces z aktivno izmenjavo predlogov, ki sledijo javnofinančnim zmogljivostim.

Ministrstvo za javno upravo bo v naslednjih tednih nadaljevalo z delovnimi obiski in dialogom na upravnih enotah, z namenom boljšega razumevanja potreb in izzivov, s katerimi se soočajo upravne enote po vsej državi. Cilj obiskov je ne le izboljšati trenutno stanje, ampak tudi okrepiti medsebojno sodelovanje, komunikacijo in s tem zaupanje med vlado in zaposlenimi v upravnih enotah.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo