Lokalni odbor Gibanja Svoboda Maribor v svojem lokalnem okolju zastopa interese meščank in meščanov ter prenaša vrednote Gibanja Svoboda na lokalni nivo.

Lokalni odbor Gibanja Svoboda Maribor je ustanovljen, njegova predsednica je postala poslanka Lena Grgurevič. Sekretarka odbora je mestna svetnica Simona Koželj, člana pa Sonja Porekar Petelin in Dražen Popovič. Odbor bo v prihodnjih dneh dobil tudi predstavnika mladih in seniorjev, v izvršnem odboru pa bosta vodja svetniške skupine v mestnem svetu Vojko Flis in eden od poslancev. Imenovana bosta tudi dva podpredsednika lokalnega odbora, zadolžena za posebni področji ter dva člana, zadolžena za področje razpisov, sodelovanja s terenom in pripravo strategije delovanja odbora.

Lokalni odbor Gibanja Svoboda Maribor v svojem lokalnem okolju zastopa interese meščank in meščanov ter prenaša vrednote Gibanja Svoboda na lokalni nivo.

Gibanje Svoboda je v Mariboru zagotovilo podpis pogodbe za izgradnjo južne mestne obvoznice, zagotovljena so proračunska sredstva za infekcijsko kliniko ter negovalno bolnišnico, izgradnjo ceste Bresternica – Gaj, tri milijone evrov za atletsko ogrevano stezo Poljane ter prav tako tri milijone za športno opremo ter organizacijo Ofem, petnajst novih delovnih mest v SNG Maribor, dvakratni dvig povprečnin in še dodatna sredstva za nekatere  podfinancirane občine, kamor sodi tudi Mestna občina Maribor.  In kakšni so načrti? V ospredju je nov projekt,  prenova centra Pekre s postavitvijo poligona za gasilce in civilno zaščito.

Kot so v mestnem svetu člani Gibanja Svoboda že opozorili, v Mariboru skupaj z meščani opažajo, da je razvoj mesta vse bolj neskladen. Zato so  mestnemu svetu  dali pobudo, naj župan ustanovi posvetovalno telo, sestavljeno iz predsednikov in predsednic mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Ugotovili in opozorili so tudi na več primerov neizvrševanja statuta, sklepov mestnega sveta ter ustanovnih aktov javnih občinskih podjetij. Podpirajo sklepe mestnega sveta, ki skrbijo za dobrobit Mariborčank in Mariborčanov.

Lokalni odbor si bo prizadeval za dobrobit meščank in meščanov, predvsem se bo posvetil ukrepom, ki bodo zagotovili višjo kakovost bivanja v mestu, kar s seboj prinaša razvoj mesta v vseh njegovih segmentih. Gibanje Svoboda je na lokalnem nivoju doseglo že precej za mesto pomembnih ciljev, novi projekti in načrti bodo uspešno delo samo še nadgradili.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo