Mladi veliko časa preživimo na internetu ter neradi čakamo v vrsti za urejanje banalnih opravkov. Menjava osebne izkaznice, prijava bivališča, obveščanje o izrednih dogodkih (npr. poplave) itn. je zgolj nekaj primerov državnih sistemov, ki bi morali biti bolje digitalizirani.

V evropski kohezijski politiki je veliko sredstev namenjenih digitalizaciji. Prav z digitalizacijo lahko dosežemo več preglednosti ter hitrejšo, enostavnejšo in nenzadnje udobnejšo uporabo storitev javne uprave. Zato si bomo prizadevali, da se čim več mladih vključi v digitalno poslovanje države ter digitalne demokratične procese.

Ostali stebri programa Svoboda Mladi

Mladi si želimo živeti v družbi, ki nas podpira pri našem delu, izobraževanju, osebnem razvoju in zagotavlja pogoje, da čim prej postanemo samostojni.

Izobraževanje

Preberi več

Podnebne spremembe 

Preberi več

Ekonomska neodvisnost 

Preberi več

Stremimo k vrednotam, ki so sočloveku sprejemljive

Svoboda je najvišja vrednota, ki odpira pot gibanju. Gibanje temelji na spoštovanju, vključenosti in skupnosti. Skupaj gradimo Slovenijo, ki bo država svobodnih, odprtih, radovednih, zdravih in srečnih ljudi.  

Preberi več o vrednotah

SVOBODA
Ideje, vključevanje, posameznik

GIBANJE
Programski odbori, lokalno, sodelovanje

SPOŠTOVANJE Dostojanstvo, družba, socialna pravičnost

VKLJUČENOST
Sodelovanje,
trajnost, argumenti

SKUPNOST
Konsenz, zavezništvo, stabilnost