Ni dovolj, da država namenja le sredstva, ki omogočajo normalno delovanje. Za šolanje dijakov ter študentov moramo nameniti dovolj sredstev za ustrezen razvoj mladih v kakovostnem izobraževalnem procesu. V srednjih šolah je skrajni čas za opustitev delovnih zvezkov in krepitev učbeniških skladov.

Dijaki potrebujejo tudi nove vsebine, ki bodo šolski sistem premaknile iz 20. v 21. Stoletje. Takšne vsebine so denimo finančna pismenost, kjer bi mlade seznanili z pastmi (skriti stroški npr. Lastništva avtomobila) in priložnostmi (npr. prednosti in slabosti različnih varčevanj) odraslega življenja.

Vsekakor med temi vsebinami vidimo tudi državljansko vzgojo, kjer pa bi vsebine morali nadgraditi z procesi osamosvajanja (tudi tistimi, ki so zamolčani) ter obsega in brutalnosti balkanskih vojn v 90. letih prejšnjega stoletja.

Ostali stebri programa Svoboda Mladi

Mladi si želimo živeti v družbi, ki nas podpira pri našem delu, izobraževanju, osebnem razvoju in zagotavlja pogoje, da čim prej postanemo samostojni.

Podnebne spremembe 

Preberi več

Učinkovit javni servis 

Preberi več

Ekonomska neodvisnost 

Preberi več

Stremimo k vrednotam, ki so sočloveku sprejemljive

Svoboda je najvišja vrednota, ki odpira pot gibanju. Gibanje temelji na spoštovanju, vključenosti in skupnosti. Skupaj gradimo Slovenijo, ki bo država svobodnih, odprtih, radovednih, zdravih in srečnih ljudi.  

Preberi več o vrednotah

SVOBODA
Ideje, vključevanje, posameznik

GIBANJE
Programski odbori, lokalno, sodelovanje

SPOŠTOVANJE Dostojanstvo, družba, socialna pravičnost

VKLJUČENOST
Sodelovanje,
trajnost, argumenti

SKUPNOST
Konsenz, zavezništvo, stabilnost